ثبت سفارش اپلای

خدمات نگارش و ویرایش

 • تحویل 14 روز: 1.650.000 ت
 • تحویل 8 روز: 1.990.000 ت
 • تحویل 4 روز: 3.300.000 ت

 • تحویل 14 روز: 1.250.000 ت
 • تحویل 8 روز: 1.790.000 ت
 • تحویل 4 روز: 2.990.000 ت

 • تحویل 14 روز: 1.700.000 ت
 • تحویل 8 روز: 2.100.000 ت
 • تحویل 4 روز: 3.500.000 ت

 • تحویل 14 روز: 1.250.000 ت
 • تحویل 8 روز: 1.690.000 ت
 • تحویل 4 روز: 2.890.000 ت

 • تحویل 14 روز: 500.000 ت
 • تحویل 8 روز: 650.000 ت
 • تحویل 4 روز: 1.150.000 ت

 • تحویل 14 روز: 1.050.000 ت
 • تحویل 8 روز: 1.300.000 ت
 • تحویل 5 روز: 2.000.000 ت

 • تحویل 14 روز: 1.050.000 ت
 • تحویل 8 روز: 1.300.000 ت
 • تحویل 5 روز: 2.000.000 ت

 • تحویل 14 روز: 450.000 ت
 • تحویل 8 روز: 490.000 ت
 • تحویل 4 روز: 890.000 ت

 • تحویل 14 روز: 1.250.000 ت
 • تحویل 8 روز: 1.790.000 ت
 • تحویل 4 روز: 2.990.000 ت

 • تحویل 14 روز: 1.650.000 ت
 • تحویل 8 روز: 1.990.000 ت
 • تحویل 4 روز: 3.300.000 ت

 • تحویل 20 روز: 7.000.000 ت
 • تحویل 10 روز: 9.000.000 ت
 • تحویل 5 روز: 11.000.000 ت

 • تحویل 14 روز: 6.000.000 ت
 • تحویل 8 روز: 7.500.000 ت
 • تحویل 4 روز: 9.000.000 ت

 • تحویل 14 روز: 1.250.000 ت
 • تحویل 8 روز: 1.790.000 ت
 • تحویل 4 روز: 2.990.000 ت

 • تحویل 14 روز: 1.700.000 ت
 • تحویل 8 روز: 2.100.000 ت
 • تحویل 4 روز: 3.500.000 ت

 • تحویل 14 روز: 1.700.000 ت
 • تحویل 8 روز: 2.100.000 ت
 • تحویل 4 روز: 3.500.000 ت

 • تحویل 14 روز: 1.900.000 ت
 • تحویل 8 روز: 2.500.000 ت
 • تحویل 4 روز: 3.500.000 ت

ثبت سفارش اپلای

خدمات مشاوره پذیرش + طراحی

 • مشاوره تلفنی پذیرش: 350.000 ت
 • مشاوره تلفنی ویزا: 800.000 ت
 • رسیدگی سابمیت پرونده: 4 میلیون

 • 60 دقیقه: 450.000 ت
 • برگزاری جلسه در اسکایپ

 • پذیرش: ابتدایی، متوسطه و دانشگاه
 • گام به گام در مکاتبات

 • پذیرش: با حداقل زمان اخذ ویزا
 • مشاوره با نماینده کالج‌ها

 • پذیرش: با حداقل زمان اخذ ویزا
 • مشاوره با نماینده مدارس و کالج
 • خدمات ویژه برای سنین پایین

 • تکمیل  فرم و ثبت نهایی پذیرش
 • شامل: تمامی موسسات آموزشی

 • درخواست: 3 روز کاری
 • تحویل: وابسته به دولت کانادا
 • هزینه:1.500.000 ت

 • طراحی سایت: رزومه، بیزینس
 • کاربرد: پرتفولیو، رزومه، معرفی

 • مبنا: 10 صفحه
 • هزینه: هر صفحه 150.000 ت

ثبت سفارش اپلای

پرداخت دانشجویی

 • زمان پرداخت: 1 تا 6 ساعت
 • حداقل کارمزد دانشجویی
 • دریافت قیمت فوری: لینک

 • زمان پرداخت: 1 تا 5 روز
 • پرداخت: حساب، آنلاین
 • دریافت قیمت فوری: لینک

 • زمان پرداخت: 1 تا 5 روز
 • پرداخت: حساب، آنلاین
 • دریافت قیمت فوری: لینک

 • زمان پرداخت: 1 تا 5 روز
 • پرداخت: حساب، آنلاین
 • دریافت قیمت فوری: لینک

 • زمان پرداخت: 1 تا 5 روز
 • پرداخت: حساب، آنلاین
 • دریافت قیمت فوری: لینک

 • زمان پرداخت: 1 تا 5 روز
 • پرداخت: حساب، آنلاین
 • دریافت قیمت فوری: لینک

کلیه حقوق و امتیازات این وبسایت متعلق به مجموعه همیاراپلای می‌باشد