سمپل رایتینگ

بسیاری از دانشگاه های در سرتاسر دنیا از شما در فرایند درخواست پذیرش یک نمونه متن علمی یا “سمپل رایتیگ” می خواهند تا مهارت شما در نگارش گزارش علمی و یا مقاله نویسی را ارزیابی کنند. در صورتی که تاکنون مقاله ی کنفرانسی و یا علمی پژوهشی نوشته اید، می توانید آن را برای دانشگاه مقصد ارسال کنید. البته در صورتی که متن مقاله شما به زبان فارسی نوشته شده باشد بهتر است یک چکیده مبسوط از کار خود تهیه کنید و از آن به عنوان نمونه متن علمی یا همان سمپل رایتینگ استفاده کنید. این نمونه متن به طور معمول بهتر است بین هزار دویست تا دو هزار کلمه باشد. یا به طور تقربی در دو الی سه صفحه آماده شود. همچنین در صورتی که هیچ مقاله کنفرانسی و یا علمی پژوهشی ندارید بهتر است یک چکیده مبسوط از پروژه پایانی و یا پایان نامه خود تهیه کنید و آن را برای دانشگاه ارسال کنید. در صورت موجود نبودن هر یک از این موارد، یک گزارش علمی از پروژه هایی که انجام دادید و در رزومه شما نیز به آن اشاره شده است تهیه کنید. چکیده مبسوط بهتر است دارای یک شکل و یا جدول باشد

و همچنین دارای بخش های

(1) مقدمه،

(2) روش شناسی،

(3) نتایج و بحث و

(4) یک جمع بندی نهایی باشد.

شما می توانید این بخش بندی را کاملا تلویحی بدون شماره گذاری یا جدا نمودن متن خود به این چهار بخش انجام دهید. مشابه یک چکیده مقاله که بدون بخش بندی شدن، این چهار بخش اساسی را در دل خود جای می دهد.

سفارش سمپل رایتینگ

کلیه حقوق و امتیازات این وبسایت متعلق به مجموعه همیاراپلای می‌باشد