مشاوره ارزیابی رایگان وضعیت پرونده تحصیلی: وارد شوید

بورسیه حمایت از پایان‌ نامه‌ دکتری توسط ستاد توسعه زیست فناوری | فاند دکتری

رای دهید

کمک هزینه های پژوهشی و تحصیلی برای حمایت از پایان‌نامه‌های دکتری توسط ستاد توسعه زیست فناوری

ستاد توسعه زیست فناوری به منظور تشویق دانشجویان دکتری از پایان‌نامه‌‌هایی که موضوعات آنها منطبق با اولویت‌های تعیین شده ستاد باشد، مطابق این آیین‌نامه حمایت می‌کند. بررسی تقاضاهای حمایت در دو مرحله توسط ستاد صورت می‌گیرد. در مرحله اول در صورتی که با تقاضای دانشجو موافقت شود، پس از تصویب پروپوزال دانشجو حمایت از پایانامه وی آغاز شده و پرداخت نهایی و تکمیلی در مرحله دوم منوط به بررسی دستاوردهای پایانامه پس از دفاع از آن خواهد بود.

تعاریف

تقسیم کار ملی حوزه زیست فناوری

 شامل محورهایی است که پس از مکاتبه با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به عنوان حوزه های فعالیت ایشان از طریق انعقاد توافق نامه فی مابین آن دستگاه و ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری به ایشان واگذار شده و تمامی حمایت ها، از جمله حمایت از رساله های دکتری زیست فناوری با توجه به آن قابل انجام خواهد بود. و این اولویت ها بر روی سایت این ستاد به نشانی biodc.isti.ir  اطلاع رسانی می شود.

رساله های دکتری

تنها رساله های دوره های دکتری تخصصی در این آیین نامه مورد حمایت قرار می گیرند.

گروه تلگرام اپلای | رتبه بندی دانشگاه جهان | اقامت پس از تحصیل | ویزا استارتاپ کانادا

اهداف

ارتقای کیفیت

 حمایت تشویقی از رسالههای دکتری، به منظور ارتقای کیفیت علمی رساله ها و حل مسائل مربوط به منطقه جغرافیایی منطبق با طرح تقسیم کار ملی حوزه زیست فناوری تعیین شده و توسط ستاد توسعه زیست فناوری انجام می گیرد.

کاربردی بودن

ستاد توسعه زیست فناوری درصدد حمایت از رساله هایی است که براساس نیاز واقعی هر منطقه تعریف شده اند و فعالیت های پژوهشی را تا دستیابی به نتایج کاربردی، با توجه به طرح تقسیم کار ملی حوزه زیست فناوری همراهی و حمایت می کند.

انطباق با طرح تقسیم کار ملی حوزه زیست فناوری:

 موضوع رساله ها باید در راستای محورهای واگذار شده به دانشگاه ها باشد و با توجه به محورهای واگذار شده به دانشگاه، از بین رساله هایی که در این راستا باشند حمایت صورت خواهد گرفت.

مشمولین حمایت

دانشجویان دوره دکتری تخصصی و استادان راهنمای آنها اعم از دانشجویان دانشگاههای دولتی یا غیر دولتی داخل کشور می توانند از این حمایت بهره مند شوند.

ویرایش cv  | توصیه نامه برای اپلای | دانلود نمونه انگیزه نامه | تحصیل در روسیه

مدارک مورد نیاز برای درخواست حمایت تشویقی

مرحله اول

 • ارائه نامه محل اجرای رساله دکتری (پیوست 1 در صورتی که محل اجرای رساله با دانشگاه محل تحصیل یکی نباشد)
 • فرم درخواست حمایت تشویقی از رساله های دکتری که در سایت ستاد توسعه زیست فناوری موجود است (پیوست 2).
 • صورتجلسه دفاع از پیشنهاد موضوع به صورت رسمی و در نامه سربرگ دانشگاه/دانشکده.
 • فایل پیشنهاد موضوع در قالب word , pdf
 • ارائه نامه رسمی اعلام شماره حساب درآمد اختصاصی محل اجرای رساله دکتری در سربرگ محل اجرای رساله دکتری.

مرحله دوم

دانشجو موظف است اعلامیه رسمی دعوت عمومی به جلسه دفاع خود را حداکثر تا هفت روز کاری قبل از برگزاری به ستاد ارسال کند. همچنین دانشجو باید، مدارک زیر را برای داوری و بررسی نهایی در اختیار ستاد قرار دهد:

 • اعلامیه رسمی دعوت عمومی به جلسه دفاع
 • گواهی دفاع از رساله دکتری (که به تایید پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده رسیده باشد)
 • فایل های Word و Pdf رساله­ی دکتری
 • مستندات مرتبط با رساله دکتری (در صورت وجود)
 • ارایه حداقل دو مقاله یا یک اختراع بین المللی با شرایط ذکر شده در بالا
 • تکمیل و ارسال فرم پیوست شماره 3

تبصره 1

درج عبارات زیر در رساله و کلیه انتشارات، مقالات، سخنرانیها، اسلایدهای پاورپوینت و مانند آن لازم است.

“این پژوهش با کمک مالی شماره ….. ستاد توسعه زیستفناوری انجام شده است.”

 This study was financially supported by grant No: ……. of the Biotechnology Development Council of the Islamic Republic of Iran.

ضوابط دریافت حمایت تشویقی

 • رساله هایی که موضوعات آنها منطبق با اولویت های تعیین شده طرح تقسیم کار ملی حوزه زیست فناوری باشد، مورد حمایت قرار میگیرند.
 • تنها از رسالههایی حمایت صورت میگیرد که پیشنهاد موضوع آنها در محل تحصیل مصوب شده باشد و حداکثر بیش از دو سال از تصویب آنها نگذشته باشد.

تبصره 2 

رساله هایی که پیشنهاد موضوع آنها از تاریخ 01 / 01 / 1396 به بعد تصویب شده باشد مورد حمایت قرار می گیرند.

 • دانشجو برای دریافت مرحله دوم حمایت، باید حداکثر تا دو سال پس از تاریخ دفاع از رساله دکتری، درخواست خود را ارسال کند.
 • تأیید پیشنهاد موضوع در مرحله اول، تضمینی برای تأیید آن در مراحل بعدی نیست و رساله دکتری پس از گذراندن مرحله دفاع در دانشکده، باید شرایط لازم (مندرج در مرحله دوم) برای دریافت مبلغ حمایتی را داشته باشد.
 • متقاضی در صورتی می تواند از این حمایت بهره گیرد که از حمایت های سایر نهادها و سازمانها بهره نبرده باشد.
 • متقاضی در صورتی می تواند از این حمایت بهره گیرد که از سایر حمایت های ستاد استفاده نکرده باشد.
 • در صورت نقص مدارک تنها یکبار فرصت اصلاح و ارسال مجدد برای متقاضی وجود دارد.

مدارس تابستانه اروپا | معرفی سایت کاریابی در کانادا | دانشگاه استنفورد | مهاجرت دانشجویی | مدارک اپلای

موارد مورد نیاز و میزان حمایت مالی

مرحله اول: پس از تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز برای درخواست حمایت تشویقی توسط دانشجو، مدارک توسط کمیته علمی گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست فناوری از نظر کاربردی بودن و مطابقت با اولویت های تعیین شده طرح تقسیم کار ملی حوزه زیست فناوری اعلام شده مورد بررسی قرار میگیرد. پس از تایید و با توجه به ضوابط دریافت حمایت تشویقی، اعتباری معادل 60 میلیون ریال برای تامین مواد/تجهیزات موردنیاز به محل اجرای رساله دکتری (دانشگاه، پژوهشگاه، پژوهشکده، شرکت دانش بنیان و … ) اختصاص خواهد یافت.

تبصره 3

در صورتی که دانشجو در محلی غیر از محل تحصیل خود مشغول اجرای رساله دکتری است لازم است از محل اجرای رساله دکتری خود نامه ای به شکل پیوست 1 تهیه و به همراه مدارک مورد نیاز ارسال کند.

مرحله دوم: به منظور دریافت مبلغ حمایتی مرحله دوم، مبلغ 60 میلیون ریال، که 30 میلیون ریال به دانشجو و 30 میلیون ریال به استاد راهنما تعلق میگیرد، لازم است یکی از موارد زیر از رساله دکتری استخراج شود:

 • تعداد دو مقاله ISI با ایمکت فاکتور 5 و بالاتر
 • ثبت حدااقل یک اختراع بین المللی

حمایت تشویقی ستاد توسعه زیست فناوری از رساله ها طی دو مرحله به شرح زیر انجام خواهد شد:

تبصره 4

در صورتی که دانشجو موفق به استخراج تعداد حداقل 2 مقاله ISI با ضریب تاثیر(impact factor) بالاتر از 1.5 و یا ثبت یک اختراع بین المللی از رساله شود مبلغ 000 / 000 / 30 به استاد راهنما تعلق میگیرد.

تبصره 5 

در مواردی که تیمی مرکب از استادان راهنما، هدایت رساله دکتری را بر عهده داشته باشند، تنها اساتید راهنمای اول و دوم از حمایت تشویقی بهره مند می شوند. در این صورت مبلغی که به هر یک از اساتید اختصاص می یابد مبلغ 000 / 000 / 15 ریال است.

تبصره 6 

بر اساس این آییننامه، حداکثر میزان پرداخت حمایت تشویقی به رساله دکتری مورد تایید ستاد، مبلغ 000 / 000 / 120 ریال خواهد بود که شامل سهم دانشجو و استادان راهنما و یا استادان راهنما است.

نحوه پرداخت حمایت تشویقی

 • حمایت تشویقی شامل دو بخش است که به ترتیب سهم دانشجو و استاد راهنمای رساله است.
 • دانشجو با ارایه شماره حساب درآمد اختصاصی محل اجرای رساله می تواند تا سقف 60 میلیون ریال از حمایت ستاد توسعه زیست فناوری برخوردار شود.

تبصره 7

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیستفناوری، مسئول واریز مبلغ حمایتی به محل اجرای رساله خواهد بود.

تبصره 8

محل اجرای پروژه موظف است مبلغ حمایت دریافتی را برای دانشجوی پذیرفته شده ستاد توسعه زیست فناوری هزینه کند.

مکاتبه با اساتید | هزینه زندگی دانشجویی در سوئیس | واریز پول به حساب خارجی | شرایط مهاجرت تحصیلی

نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک

دانشجو موظف است “مدارک مورد نیاز برای درخواست حمایت تشویقی” را از طریق پست الکترونیک به نشانی research@biodc.isti.ir  ارسال کند.

اسامی دانشجویان پذیرفته شده به صورت ماهانه در سایت ستاد توسعه زیست فناوری اعلام خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: پرداخت اپلیکیشن فی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *