مشاوره ارزیابی رایگان وضعیت پرونده تحصیلی: وارد شوید

کمک هزینه حمایت از پایان نامه ارشد زیست فناوري مناطق خاص

رای دهید

ط

کمک هزینه های تحصیلی برای حمایت از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد زیست فناوري مناطق خاص

مقدمه فاند ارشد

ستاد توسعه زیست فناوری به منظور کمک به رفع مشکلات زیست محیطی برخی استانهای کشور با کمک زیست فناوری از پایان نامه های کارشناسی ارشد که موضوعات آنها منطبق با اولویتهای تقسیم کار ملی زیست فناوری و یا اولویت های درج شده در این شیوه نامه باشد، مطابق این شیوه نامه حمایت می کند. بررسی تقاضاهای حمایت در دو مرحله توسط ستاد صورت می گیرد. در صورت موافقت با تقاضای دانشجو در مرحله اول، پس از تصویب پیشنهاد موضوع، حمایت از پایان نامه آغاز شده و پرداخت نهایی و تکمیلی در مرحله دوم منوط به بررسی دستاوردهای پایان نامه پس از دفاع از آن خواهد بود.

بورسیه های تحصیلی | بورسیه فلوشیپ | روش برای پیدا کردن فاند برای PhD | فاندیاب | سایت بورسیه های دکتری

تعاریف

تقسیم کار ملی حوزه زیست فناوری: شامل محورهایی است که پس از مکاتبه با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به عنوان حوزه های فعالیت ایشان از طریق انعقاد توافق نامه فی مابین آن دستگاه و ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری به ایشان واگذار شده و تمامی حمایت ها، از جمله حمایت از رساله های دکتری زیست فناوری با توجه به آن قابل انجام خواهد بود. و این اولویت ها بر روی سایت این ستاد به نشانی biodc.isti.ir اطلاع رسانی می شود.

اولویت های زیست فناوری :

  1. استان لرستان و ایلام : احیای گونه های بلوط و جلوگیری از زوال آن با استفاده از زیست فناوری
  2. استان خوزستان : استفاده از زیست فناوری برای تثبیت و کاهش ریزگردها
  3. استان بوشهر: متناسب با تقسیم کار ملی دانشگاه های استان

تبصره: در سایر استانها در صورتی که پس از انعقاد توافق نامه تقسیم کار ملی زیست فناوری محرز شود که دانشجوی دکتری در آن محور مشغول به تحصیل نیست از بین دانشجویان کارشناسی ارشد، با درخواست رئیس محترم دانشگاه، مدارک بررسی و نتایج اعلام خواهد شد.

 

مشمولین حمایت تحصیلی ارشد

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و استادان راهنمای آنها اعم از دانشجویان دانشگاه های دولتی یا غیر دولتی می توانند از این حمایت بهره مند شوند.

مدارک مورد نیاز براي درخواست حمایت تشویقی

مرحله اول

1 ) ارائه نامه محل اجرای پایان نامه کارشناسی ارشد (پیوست 1 در صورتی که محل اجرا با دانشگاه محل تحصیل یکی نباشد).

2 ) فرم درخواست حمایت تشویقی از که در سایت ستاد توسعه زیست فناوری موجود است (پیوست 2 .)

3 ) صورتجلسه دفاع از پیشنهاد موضوع به صورت رسمی و در نامه سربرگ دانشگاه/دانشکده.

4 ) فایل پیشنهاد موضوع در قالب word و pdf .

5 ) ارائه نامه رسمی اعلام شماره حساب درآمد اختصاصی محل اجرا در سربرگ محل اجرا.

مرحله دوم

دانشجو موظف است اعلامیه رسمی دعوت عمومی به جلسه دفاع خود را حداکثر تا هفت روز کاری قبل از برگزاری به ستاد ارسال کند. همچنین دانشجو باید، مدارک زیر را برای داوری و بررسی نهایی در اختیار ستاد قرار دهد:

1 ) اعلامیه رسمی دعوت عمومی به جلسه دفاع

2 ) گواهی دفاع از پایان نامه (که به تایید پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده رسیده باشد).

3 ) فایلهای PDF و WORD پایان نامه.

4 ) مستندات مرتبط با پایان نامه (در صورت وجود)

5 ) نامه تاییدیه از مراجع اجرایی(پیوست 3 )

6 ) تکمیل و ارسال فرم مرحله دوم حمایت (پیوست 4 )

تبصره 1 : درج عبارات زیر در پایان نامه و کلیه انتشارات، مقالات، سخنرانی ها، اسلایدهای پاورپوینت و مانند آن لازم است.

“این پژوهش با کمک مالی شماره 1 ….. ستاد توسعه زیست فناوری انجام شده است.”

“This study was financially supported by grant No: ……. of the Biotechnology Development Council of the Islamic Republic of Iran”

در صورت عدم درج عبارات فوق در دستاوردهای حاصل از پایان نامه، حمایت مرحله دوم صورت نمیگیرد.

ویزای دانشجویی کانادا | لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت |معرفی سایت یافتن پوزیشن‌ دکتری | مدارس تابستانه اروپا

ضوابط دریافت حمایت تشویقی ارشد

1 ) پایان نامه هایی که موضوعات آنها منطبق با اولویتهای تعیین شده طبق بند “تعاریف” باشد، مورد حمایت قرار می گیرند.

2 ) تنها از پایان نامه هایی حمایت صورت می گیرد که پیشنهاد موضوع آنها در محل تحصیل مصوب شده باشد و حداکثر بیش از شش ماه از تصویب آنها نگذشته باشد.

تبصره 2 : پایان نامه هایی که پیشنهاد موضوع آنها از تاریخ 01 / 06 / 1397 به بعد تصویب شده باشد مورد حمایت قرار می گیرند.

3 ) دانشجو برای دریافت مرحله دوم حمایت، باید حداکثر تا یک سال پس از تاریخ دفاع از پایان نامه، درخواست خود را ارسال کند.

4 ) تأیید پیشنهاد موضوع در مرحله اول، تضمینی برای تأیید آن در مراحل بعدی نیست و پایان نامه پس از گذراندن مرحله دفاع در دانشکده، باید شرایط لازم (مندرج در مرحله دوم) برای دریافت مبلغ حمایتی را داشته باشد.

5 ) متقاضی در صورتی می تواند از این حمایت بهره گیرد که از حمایتهای سایر نهادها و سازمانها بهره نبرده باشد.

6 ) متقاضی در صورتی می تواند از این حمایت بهره گیرد که از سایر حمایت های ستاد استفاده نکرده باشد.

7 ) در صورت نقص مدارک تنها یک بار فرصت اصلاح و ارسال مجدد برای متقاضی وجود دارد.

موارد مورد نیاز و میزان حمایت

مرحله اول؛ پس از تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز برای درخواست حمایت تشویقی توسط دانشجو، مدارک توسط کمیته علمی گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیستفناوری از نظر کاربردی بودن و مطابقت با اولویت های تعیین شده بررسی قرار میگیرد. پس از تایید و با توجه به ضوابط دریافت حمایت تشویقی، اعتباری معادل 60 میلیون ریال به محل اجرای پایان نامه (دانشگاه، پژوهشگاه، پژوهشکده، شرکت دانش بنیان و … ) اختصاص خواهد یافت.

مرحله دوم؛ به منظور دریافت مبلغ حمایتی مرحله دوم، مبلغ 40 میلیون ریال، لازم است یکی از موارد زیر از پایان نامه استخراج شود:

1 – تعداد حداقل 1 مقاله نمایه شده در مجلات ISI

2 – ثبت حداقل یک اختراع داخلی به همراه نامه تاییدیه از یکی از مراجع اجرایی مانند وزارت جهاد کشاورزي و یا سازمان حفاظطت محیط زیست مبنی بر مساعدت موضوع در رفع مشکل (پیوست 1)

حمایت تشویقی ستاد توسعه زیست فناوری از پایان نامه ها طی دو مرحله به شرح زیر انجام خواهد شد:

تبصره 3 : در صورتی که دانشجو موفق به استخراج یکی از مواردی که دربالا ذکر شد شود مبلغ 000 / 000 / 20 به استاد راهنما تعلق میگیرد.

تبصره 4 : در مواردی که تیمی مرکب از استادان راهنما، هدایت پایان نامه را بر عهده داشته باشند، تنها اساتید راهنمای اول و دوم از حمایت تشویقی بهره مند میشوند. در این صورت مبلغی که به هر یک از اساتید اختصاص می یابد مبلغ 000 / 000 / 10 ریال است.

تبصره 5 : بر اساس این آییننامه، حداکثر میزان پرداخت حمایت تشویقی به پایان نامه مورد تایید ستاد، مبلغ 000 / 000 / 100 ریال خواهد بود که شامل سهم دانشجو و استادان راهنما و یا استادان راهنما است.

فاندیاب | اسکالرشیب | گروه تلگرام اپلای | تحصیل در روسیه  |تحصیل در کانادا

نحوه پرداخت حمایت تشویقی

1 ) حمایت تشویقی شامل دو بخش است که به ترتیب سهم دانشجو و استاد راهنمای و یا استادان راهنما پایان نامه است.

2 ) دانشجو با ارایه نامه رسمی شماره حساب درآمد اختصاصی محل اجرای پایان نامه میتواند تا سقف 60 میلیون ریال از حمایت ستاد توسعه زیست فناوری برخوردار شود.

تبصره 6 : صندوق حمایت از سرمایهگذاری زیست فناوری، مسئول واریز مبلغ حمایتی به محل اجرای پایان نامه خواهد بود.

تبصره 8 : محل اجرای پروژه موظف است مبلغ حمایت دریافتی را برای دانشجوی پذیرفته شده ستاد توسعه زیست فناوری هزینه کند.

نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک

دانشجو موظف است “مدارک مورد نیاز برای درخواست حمایت تشویقی” را از طریق پست الکترونیک به نشانی research@biodc.isti.ir ارسال کند.

اسامی دانشجویان پذیرفته شده به صورت ماهانه در سایت ستاد توسعه زیست فناوری اعلام خواهد شد

پیشنهاد مطالعه: پرداخت اپلیکیشن فی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *