مشاوره ارزیابی رایگان وضعیت پرونده تحصیلی: وارد شوید

آیین نامه آزاد کردن مدرک تحصیلی وزارت علوم | آزادسازی مدرک تحصیلی

آیین نامه آزاد کردن مدارک تحصیلی وزارت علوم
4/5 - (22 امتیاز)

ایفای تعهد آموزش رایگان دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آزادسازی اصل مدرک  یا دانشنامه دانش آموختگان دانشگاه های ایران که از تحصیلات رایگان استفاده می کنند تنها برای دستگاه ها یا سازمان های خارج از کشور است و دانشنامه موقت طبق ماده 71 دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان برای کار در تمامی سازمان های دولتی یا خصوصی داخل کشور معتبر است. آن دسته از دانشجویانی که قصد آزاد سازی مدرک مقطع قبل خود را دارند بایستی پس از اتمام تحصیل برای آزادسازی مدارک اقدام کنند.

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به منظور ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قابل اجرا است. به موجب این دستورالعمل دانشجویان و دانش آموختگانی که از تحصیلات رایگان استفاده می کنند مکلف هستند برابر مدت تعهد با توجه به نوع سهمیه خود در ایران (بدون محدودیت برای محل انجام تعهد دانش آموختگان سهمیه مناطق) خدمت نمایند.

برای آشنایی کامل با قوانین و چگونگی لغو تعهد آموزش رایگان خود بسته به شرایط خود می­ توانید مفاد این دستورالعمل را در زیر مطالعه کنید.

آزاد کردن مدرک تحصیلی | شرایط آزاد شدن مدرک تحصیلی | آزاد کردن دانشنامه فارغ التحصیلی | قیمت آزادسازی مدرک ارشد | اپلای

طراحی یک فرم پرسش پاسخ برای آزاد کردن مدرک تحصیلی

به دلیل پیشنهاد شما دانشجویان عزیز یک فروم پرسش و پاسخ برای پیگیری قوانین آزاد کردن مدرک طراحی شده و شما میتونید به آن مراجعه کنید: لینک فروم پرسش و پاسخ

با درخواست کاربرات دو بخش برای پیگیری این قانون ایجاد شده است:

عضویت در گروه تلگرام کمپین لغو قانون 6 ماهه کاریابی برای آزاد کردن مدرک

مصوبه جدید:

حذف محدودیت ۶ ماهه کاریابی برای آزاد کردن مدرک بعد فارغ التحصیلی

روش های آزادسازی مدرک تحصیلی

پیشنهاد: کانال تلگرام اپلای

الف- تعهد خدمت آموزش رایگان

ماده 2. دانش آموختگانی که از خدمات آموزش رایگان استفاده می کنند مکلف هستند برابر با مدت تعهد خدمت آموزش رایگان در ایران خدمت نمایند.

ماده 3. مدت تعهد خدمت آموزش رایگان:

3-1 برای پذیرفته شدگان سهیمه های آزاد، منطقه 1، شاهد، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، نهضت سواد آموزی، جهاد، جانبازان، آزادگان، پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ناپیوسته و دکتری تخصصی، ورودی های قبل از انقلاب فرهنگی و دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده از طریق کنکور سراسری (ورودی های قبل از سال 1387) یک برابر مدت تحصیل می باشد.

3-2 برای پذیرفته شدگان سال 62 به بعد، سهمیه های مناطق 2، 3، 4، 5، عشایر و مناطق محروم دو برابر مدت تحصیل می باشد.

3-3 برای پذیرفته شدگان سهمیه استانداری ها سه برابر مدت تحصیل می باشد.

تبصره 1: چنانچه دانش آموختگان سهمیه مناطق 2 و 3  پس از استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور و یا با توجه به کارنامه محرمانه مندرج در پرونده متقاضی، حائز امتیاز حد نصاب گزینش آزاد همان رشته و محل تحصیلی باشند، تعهد خدمت ایشان بصورت سهمیه مناطق آزاد یک برابر مدت تحصیل لحاظ می گردد.

تبصره 2: دانشجویان غیرایرانی پذیرفته شده پس از سال 1387 از طریق آزمون های ورودی سازمان سنجش آموزش کشور، جز دانشجویان شهریه پرداز محسوب شده و تعهد خدمتی بر عهده ندارند.

ماده 4: مدت تعهد خدمت برگزیدگان المپیاد های بین المللی، برگزیدگان جشنواره های خوارزمی و استعدادهای درخشان که بدون شرکت در آزمون سراسری از تحصیلات رایگان استفاده می نمایند، همانند پذیرفته شدگان سهمیه آزاد می باشند.

ماده 5: دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور که به صورت روزانه به موسسات داخل کشور منتقل شده و از مزایای آموزش رایگان بهره مند گردیده اند، یک برابر مدت تحصیل تعهد حدمت دارند.

ماده 6: تعهد خدمت برای نیمسال های تحصیلی پاییز و بهار به مدت 6 ماه محاسبه می شود و نیمسال های تابستانی جز تعهدات خدمت محاسبه نمی گردد.

ماده 7: دانشجویان استعداد درخشان بهره مند از تحصیل همزمان در دو رشته، تنها نسبت به مدت تحصیل خویش (تعداد نیمسال های تحصیلی) بر حسب سهمیه منطقه قبولی متعهد به خدمت آموزش رایگان هستند.

ماده 8: تعهد خدمت دانشجویان انصرافی و اخراجی مقطع کارشناسی پذیرفته شده بر اساس سهمیه های مندرج در ماده 3 که واجد شرایط دریافت گواهی کاردانی نباشند یک برابر مدت تحصیل محاسبه و دانشجویان مذکور که واجد شرایط و متقاضی دریافت گواهی کاردانی هستند  بر حسب سهمیه منطقه پذیرفته شده در ماده 3، یک، دو و یا سه برابر این مدت تعهد خدمت خواهند داشت.

تبصره: دانشجویان انصرافی و اخراجی واجد شرایط دریافت گواهی کاردانی، که متقاضی دریافت مدرک کاردانی نمی باشند، تعهد خدمت ایشان یک برابر مدت تحصیل محاسبه می گردد.

ماده 9: تعهد خدمت دانشجویان انصرافی و اخراجی صرفا با توجه به مدت تحصیل و نیمسال های ثبت نام شده محاسبه می شود.

ماده 10: مدت تحصیل دانش آموختگان و دانشجویان انصرافی و اخراجی در کلیه دوره های آموزش عالی بصورت شهریه پرداز مشمول آموزش رایگان نمی شود.

تبصره 1: هر نیمسالی که دانشجویان دوره روزانه بصورت شهریه پرداز، شهریه آن را پرداخت نموده اند (مثل نیمسال های میهمانی و نیمسال های تمدید سنوات با محوز کمیسیون بررسی موارد خاص) جز تعهد خدمت محسوب نمی شود.

پیشنهاد مطالعه: شرایط و قیمت آزاد کردن مدارک تحصیلی جهت اپلای

تبصره 2: دانشجویان دوره روزانه در صورتی که مایل به استفاده از آموزش رایگان نباشند بایستی شهریه و هزینه تحصیلی اعلام شده از سوی سازمان را در هنگام ثبت نام در هر نیمسال پرداخت نمایند.

ماده 11: نیمسال های مرخصی بدون احتساب در سنوات تعلیق و وقفه تحصیلی مشمول تعهد خدمت نمی گردد.

تبصره: نیمسال های مرخصی با احتساب در سنوات در مدت تعهد خدمت آموزش رایگان محاسبه می گردد.

پیشنهاد مطالعه: پرداخت اپلیکیشن فی

ماده 12: مدت تعهد بابت درس های معرفی به استاد متناسب با واحد انتخاب شده محاسبه می گردد.

ماده 13: نیمسال های حذف شده به صورت اضطراری، پزشکی و غیره در صورتی که نیمسال های فوق جز سنوات تحصیلی آنها محسوب شود به صورت نیمسال کامل در مدت تعهد خدمت آموزش رایگان محاسبه می گردد.

ماده 14: نیمسال هایی که تنها واحد های درسی پایان نامه و پروژه اخذ شده است، در کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای، فقط یک بار جز تعهد خدمت محسوب می گردد.

ماده 15: تعهد خدمت در مقطع دکتری تخصصی در نیمسال هایی که واحدهای رساله اخذ شده است، با توجه به تعداد واحدهای رساله حداقل 3 نیمسال و حداکثر 4 نیمسال محاسبه می گردد.

تبصره: در دوره های پژوهش محور، رساله دکتری تخصصی بر اساس تعداد واحدهای رساله محاسبه می گردد.

ماده 16: دانشجویان انتقالی که به صورت روزانه به دانشگاه مقصد انتقال می یابند، در صورت عدم پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی نیمسال های مربوط، تعهد خدمت آموزش رایگان بر عهده ایشان می باشد.

ماده 17: دانشجویان بورسیه وزارت علوم و یا سایر دستگاه ها پس از لغو تعهدات بورس دستگاه مربوطه و اعلام دستگاه می توانند نسبت به تسویه تعهدات خدمت آموزش رایگان اقدام نمایند.

آزاد کردن مدرک تحصیلی | شرایط آزاد شدن مدرک تحصیلی | آزاد کردن دانشنامه فارغ التحصیلی | قیمت آزادسازی مدرک ارشد

حتما بخونید: چگونه اصل مدرک تحصیلی خود را برای اپلای از دانشگاه دریافت کنیم؟

ب- پایان تعهد خدمت آموزش رایگان

ماده 18: ارائه گواهی نامه موقت به دانش آموختگان متعهد خدمت، بدون ایفای تعهدات خویش، برای خدمت در داخل کشور منوط به داشتن شرایط زیر و عدم تعهد به دستگاه های اجرائی و بورس دهنده بلامانع است:

18-1 انجام امور دانش آموختگی و تسویه حساب با دانشگاه

18-2 تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان و اخذ دفترچه اقساط یا پرداخت بدهی

18-3 تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه (مختص آقایان)

ماده 19: ارائه گواهی نامه یا دانشنامه به دانش آموختگان با داشتن شرایط زیر بلامانع است:

19-1 انجام امور دانش آموختگی و تسویه حساب با دانشگاه

19-2 تسویه حساب قطعی با صندوق رفاه دانشجویان با پرداخت بدهی به صندوق مذکور

19-3 تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه (مختص آقایان)

19-4 لغو تعهد بورس برای دانشجویان بورسیه وزارت علوم با سایر دستگاه های اجرایی

19-5 پایان تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان دوره روزانه

تبصره: ارائه دانش نامه به دانش آموختگان دارای گواهی نامه موقت یا گواهی نامه پایان تحصیلات منوط به تسلیم اصل گواهی نامه مذکور به موسسه است.

ماده 20: تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه طبق یکی از موارد زیر انجام خواهد شد.

20-1 دارندگان کارت پایان خدمت دوره ضرورت

20-2 دارندگان کارت معافیت دائم

20-3 دارندگان کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن

20-4 دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

20-5 دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت اولیه

20-6 دارندگان گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، آموزشگاه فنون هواپیمائی (موضوع مواد 6، 7، 8 و 9 قانون خدمت نظام وظیفه عمومی)

20-7 دارندگان برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت در مدت اعتبار آن

20-8 دارندگان گواهی صادره از سوی سازمان وظیفه عمومی و معاونت های وظیفه عمومی استان های کشور

20-9 دارندگان گواهی اشتغال به تحصیل بر اساس شماره معافیت تحصیلی معتبر

20-10 دارندگان گواهی رسمی مبنی بر اتمام خدمت دوره ضرورت از یگان خدمتی

تبصره: ارائه ریز نمرات تائید شده بدون قید فراغت از تحصیل به دانش آموختگان غیر غایب پس از لغو تعهد خدمت و تسویه بدهی صندوق رفاه دانشجویان بلامانع است.

ماده 21: دانشجویان و دانش آموختگان دوره های روزانه، متعهد خدمت آموزش رایگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، می توانند از طریق یکی از روش های زیر تعهد خدمت خویش را به پایان برسانند.

21-1 انجام تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق ارائه گواهی انجام کار معتبر

21-2 پرداخت هزینه تحصیلی معادل تعهد خدمت آموزش رایگان

21-3 لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق عدم کاریابی قابل قبول

21-4 لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق بازنشستگی

21-5 لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق از کار افتادگی

تبصره: دانش آموختگان غیرایرانی، که از طریق آزمون سراسری سال 1386 و قبل از آن پذیرفته شده باشند، فقط با بازپرداخت هزینه تعهد خدمت آموزش رایگان و تائید اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی می توانند مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه محل تحصیل دریافت نمایند.

ماده 22: ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان رشته های دامپزشکی، پس از انجام طرح خدمت نیروی انسانی و یا معافیت از آن بر اساس نامه شماره 17263/22/93 مورخ 17/3/1393 سازمان دامپزشکی کشور بلامانع می باشد. همچنین ارائه دانشنامه و ریزنمرات به دانش آموختگان مذکور منوط به اتمام تعهد خدمت آموزش رایگان می باشد.

ماده 23: لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان و دانش آموختگان متعهد خدمت دبیری، پس از اعلام لغو تعهد خدمت دبیری از سوی دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش و یا ادارات کل آموزش و پرورش استان ها بر اساس دستورالعمل شماره 47374 مورخ 29/3/1395 وزارت آموزش و پرورش مجاز است.

ماده 24: دانشجویان بورسیه ای که نهاد بورس دهنده هزینه تحصیلی ایشان را تامین نموده، نسبت به دوره بورس مشمول تعهد خدمت نمی باشند و این افراد پس از اعلام نهاد مذکور می توانند اصل مدرک خود را دریافت نمایند.

ماده 25: افرادی که در چند مقطع دانش آموخته گردیده اند لازم است به ترتیب از مقطع پایین تر نسبت به تسویه تعهد خدمت اقدام نمایند و پایان تعهد خدمت مقطع بالاتر منوط به ارائه فرم نحوه انجام تعهد خدمت مقاطع قبلی است.

ماده 26: ثبت نام و ادامه تحصیل افراد بازنشسته (با تائید مراتب بازنشستگی توسط مراجع قانونی ذیصلاح) در دوره های روزانه بدون گرفتن تعهد خدمت آموزش رایگان در کلیه مقاطع تحصیلی، در صورت عدم مغایرت با سایر آیین نامه های آموزشی، صرف نظر از شرایط سنی و استخدامی همانند سایر دانشجویان بلامانع می باشد.

آزاد کردن مدرک تحصیلی | شرایط آزاد شدن مدرک تحصیلی | آزاد کردن دانشنامه فارغ التحصیلی | قیمت آزادسازی مدرک ارشد

ب-1 انجام تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق ارائه گواهی انجام کار معتبر

ماده 27: ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق انجام تعهد خدمت با ارائه گواهی انجام کار معتبر برابر مدت تعهد خدمت آموزش رایگان انجام می شود.

ماده 28: کار معتبری برای انجام تعهد خدمت آموزش رایگان به نوعی از اشتغال گفته می شود که شاغل مشمول بیمه باشد و سابقه بیمه ملاک محاسبه انجام تعهد خدمت می باشد.

تبصره: احکام کارگزینی نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به عنوان سند قابل قبول برای انجام تعهد خدمت آموزش رایگان محسوب می گردد.

ماده 29: در موارد زیر فعالیت بدون سابقه بیمه به عنوان کار معتبر جهت انجام تعهد قابل قبول می باشد.

29-1 گواهی تدریس معتبر از دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی به میزان 10 ساعت در هفته سایر موسسات آموزشی در صورت تائید نهاد مربوطه به میزان 16 ساعت در هفته به عنوان کارکرد تمام وقت تلقی می شود.

29-2 پروانه کسب معتبر افرادی که به حرفه مختلف مشغول بکارند ز جمله پروانه کسب از سازمان های صنفی کشور، پروانه اشتغال مهندسین، پروانه وکالت، پروانه کارآموزی وکالت، پروانه سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی و سایر نهادهای دولتی، غیردولتی و آزاد از تاریخ صدور به شرط تمدید یا داشتن پرونده مالیاتی به عنوان گواهی انجام کار در طول سالیان قابل پذیرش می باشد.

29-3 مدت کارکرد دانش آموختگان به عنوان مدیر عامل در شرکت های خصوصی به شرط اثبات فعالیت با ارائه گواهی از شرکت مورد نظر و تصویر آگهی درج تاسیس و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و ارائه گواهی پرداخت مالیات در مدت زمان فعالیت قابل پذیرش می باشد.

29-4 فعالیت های هنری و مطبوعاتی دانش آموختگان با ارائه گواهی اشتغال به این حرفه از سوی دستگاه های ذیربط به منزله انجام تعهد تلقی می شود.

29-5 در صورتی که دانش آموخته ای گواهی فعالیت قابل قبولی را در حوزه هایی به غیر از موارد فوق ارائه نماید در صورت استعلام دانشگاه و موافقت سازمان (اداره کل امور دانشجویان داخل) گواهی مورد نظر می تواند مورد پذیرش قرار گیرد.

تبصره: تمامی موارد مذکور در فوق مشروط بر این است که دانش آموخته در ایران حضور داشته باشد و دانشگاه می تواند در صورت لزوم موارد مشکوک را از مرجع مربوطه استعلام نماید.

ماده 30: دانش آموختگان می توانند مبلغ تعهد مقاطع پایین تر را پرداخت و گواهی انجام کار خود را برای مقاطع بالاتر ارائه دهند.

ماده 31: ارائه گواهی انجام کار برای هر مقطع بایستی بعد از تاریخ فراغت از تحصیل فرد در آن مقطع باشد.

ماده 32: گواهی انجام کار ارائه شده برای انجام تعهد خدمت در یک مقطع برای مقاطع دیگر قابل پذیرش نمی باشد.

ماده 33: انجام خدمت وظیفه عمومی پس از تاریخ فراغت از تحصیل، ترک تحصیل و یا اخراج، جز خدمات موثر در انجام کار تعهد خدمت متقاضی محسوب شده و تاریخ و مدت مندرج در پشت کارت پایان خدمت مبنای محاسبه می باشد.

تبصره: صدور معرفی نامه به نظام وظیفه جهت انجام خدمت سربازی برای افراد فوق (دانش آموخته، انصرافی و اخراجی) قبل از ایفای تعهد خدمت بلامانع است.

ماده 34: دانش آموختگانی که خدمت وظیفه عمومی ایشان با استفاده از امکانات بنیاد نخبگان به پروژه تبدیل شده است، سابقه فعالیت ایشان در طول زمانی که مشمول بیمه هستند می تواند جهت انجام تعهد خدمت محاسبه گردد. مگر در حالتی که این فعالیت حین تحصیل دوره روزانه باشد.

ماده 35: جهت انجام تعهد خدمت، گواهی کار پس از تاریخ فراغت، انصراف و اخراج از تحصیل ملاک محاسبه می باشد.

ماده 36: انجام تعهد خدمت دانش آموختگان پذیرفته شده از طریق سهمیه استانداری ها، در صورت ارائه تائیدیه اشتغال به کار از استانداری محل خدمت مربوطه جهت لغو تعهد آموزش رایگان بلامانع است. در صورت اعلام عدم نیاز استانداری به میزان مدت باقی مانده، گواهی انجام کار در سایر مناطق کشور نیز مورد قبول خواهد بود.

تبصره: دانشجویان انصرافی یا اخراجی نیز به ناسب مدت استفاده از آموزش رایگان، مشمول ماده فوق می باشند.

ماده 37: تحویل گواهی نامه موقت مقطع پایین تر مندرج در پرونده تحصیلی مقطع بالاتر، به دانشجویان انصرافی و یا اخراجی که تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان را انجام داده باشند، با اعلام مدت تعهد به دانشگاه مقطع پایین تر بلامانع است، مشروط بر اینکه متقاضی قصد لغو تعهد و گرفتن اصل دانشنامه مقطع قبل را نداشته باشد.

تبصره: چنانچه متقاضی فوق قصد گرفتن اصل دانشنامه از مقطع پایین تر را داشته باشد بایستی لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع ناتمام بالاتر را انجام دهد.

ماده 38: کلیه متعهدین دستگاه های اجرایی با بورسیه وزارتخانه ها می توانند از سابقه خدمت ارائه شده جهت لغو تعهد بورس در خصوص ایفای تعهدات آموزش رایگان نیز استفاده نمایند.

ماده 39: ارائه سابقه کار همزمان در چند محل جهت انجام تعهد خدمت مورد قبول نبوده و در هر زمان تنها یک سند معتبر اشتغال مورد تائید می باشد.

ماده 40: گواهی انجام کار در حین تحصیل مقطع بالاتر برای مقاطع پایین تر در صورتیکه متقاضی در دوره روزانه مشغول به تحصیل نباشد، برای مقاطع قبلی قابل قبول خواهد بود.

آزاد کردن مدرک تحصیلی | شرایط آزاد شدن مدرک تحصیلی | آزاد کردن دانشنامه فارغ التحصیلی | قیمت آزادسازی مدرک ارشد

ب-2- پرداخت مبلغ معادل تعهد خدمت آموزش رایگان

ماده 41: دانش آموختگان در صورتی که تمام یا قسمتی از تعهد خدمت موضوع ماده 37 را، به واسطه گواهی انجام کار معتبر ایفا ننمایند، می توانند تعهد خدمت خود را بطور کامل یا به تناسب عدم انجام، به سازمان بازپرداخت مایند.

ماده 42: مبلغ تعهد برای هر نیمسال تحصیلی دانش آموختگان مقاطع مختلف برابر حداقل واحد مجاز یک نیمسال تحصیلی محاسبه می شود:

42-1 دوره های کاردانی و کارشناسی، 12 واحد درسی

42-2 کارشناسی ارشد ناپیوسته، 8 واحد درسی

42-3 دکتر تخصصی، 6 واحد درسی

ماده 43: در هنگام بررسی مبلغ تعهد هر نیمسال، تعهداد واحدهای انتخاب شده در ماده 42 ملاک محاسبه می باشد.

43-1 در صورتی که دانشجو در هر نیمسال بیش از حداقل مجاز و یا کمتر از حداقل مجاز یک نیمسال تحصیلی نیز واحد انتخاب کرده باشد، همان شهریه نیمسال تحصیلی به حساب مبلغ تعهد نیمسال وی منظور می گردد.

43-2 نیمسال های که دانشجویان مقطع دکتری مشغول به آماده سازی طرح رساله (پروپوزال) و آزمون جامع هستند، در مبلغ بازپرداخت تعهد خدمت آموزش رایگان محاسبه نمی گردد.

43-3 نیمسال ها و واحدهای دروس پیش نیاز نیز جز، تعهد خدمت آموزش رایگان محسوب می گردد.

ماده 44: در مورد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای، شهریه و هزینه تحصیلی این افراد تا واحدهای کارشناسی بر اساس مقطع کارشناسی و واحدهای مربوط به مقطع کارشناسی ارشد بر اساس شهریه مقطع مذکور محاسبه می گردد و مبنا در همه موارد فوق سال پذیرش دانش آموخته می باشد.

ماده 45: در مورد دانش آموختگان دکتری پیوسته، شهریه و هزینه تحصیلی این افراد تا واحدهای کارشناسی بر اساس مقطع کارشناسی و واحدهای مربوط به مقطع کارشناسی ارشد بر اساس شهریه مقطع کارشناسی ارشد و واحدهای مقطع دکتری بر اساس تعرفه دوره دکتری تخصصی تعیین می گردد و مبنا در همه موارد فوق سال پذیرش دانش آموخته می باشد.

ماده 46: افرادی که با استفاده از سهمیه استانداری ها پذیرفته شده اند پس از اعلام عدم نیاز استانداری مربوطه، چنانچه قبل از ایفای تعهد خدمت، تقاضای دریافت مدارک تحصیلی خود را داشته باشند، باید شهریه و هزینه تحصیلی خود را برابر با مقررات مربوطه پرداخت نمایند.

ماده 47: دانشجویان انصرافی و یا اخراجی چنانچه پس از ترک تحصیل و یا اخراج و قبل از انجام تعهد خدمت، تقاضای دریافت ریزنمرات و گواهی نامه مقطع قبلی خود را (جهت لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی و گرفتن دانشنامه و ریزنمرات رسمی) داشته باشند، باید مبلغ تعهد خدمت آموزش رایگان را پرداخت نمایند.

ماده 48: مبلغ معادل تعهد خدمت دانش آموختگان و دانشجویان انصرافی و اخراجی در موارد ذیل تا مدت یک سال تقسیط می گردد:

48-1 دانش آموختگانی که تحت حمایت موسسات حمایتی از قبیل کمیته امداد، بهزیستی و غیره باشند.

48-2 دانش آموختگانی که متکفل خرج افراد تحت تکفل خود باشند.

48-3 دانش آموختگانی که خود یا وابستگان درجه یک ایشان مبتلا به بیماری های خاص باشند.

48-4 خانواده معظم شهدا (فرزندان و همسر)، جانبازان (جانبازان، فرزندان و همسر)، رزمندگان (رزمندگان، فرزندان و همسر) و آزادگان (آزادگان، فرزندان و همسر)

48-5 دم بضاعت دانش آموخته که تشخیص آن به عهده اداره کل امور دانشجویان داخل می باشد.

تبصره: تقسیط بیش از یک سال طبق مقررات مربوطه می باشد.

ماده 49: تقاضای تقسیط و مدارک مربوط به آن به اداره کل امور دانشجویان داخل ارائه، پس از بررسی و احراز شرایط و موافقت وزارت، مراتب به دفتر حقوقی اعلام و دفتر مذکور مکلف است سند رسمی تعهد پرداخت از مدیون را با ضمانت دو نفر کارمند رسمی قطعی دولت اخذ و سند اصلی را در بایگانی خود نگه داری و رونوشت مصداق آن را برای اقدام به اداره کل امور دانشجویان داخل ارسال کند.

ب-3 لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با استفاده از گواهی عدم کاریابی

ماده 50: تعهد خدمت دانش آموختگان با ارائه گواهی عدم کاریابی قابل قبول از اداره کل کار و امور اجتماعی استان، توسط دانشگاه با رعایت مواد زیر پذیرفته می شود.

تبصره 1: دانش آموختگان از تاریخ دانش آموختگی تنها شش ماه فرصت دارند در دفاتر کاریابی تقاضای کار نمایند.

تبصره 2: ثبت نام در دفاتر کاریابی و دریافت گواهی عدم کاریابی تنها با حضور شخص دانش آموخته امکان پذیر است.

تبصره 3: این فرصت برای آقایان در صورتی که کارت نظام وظیفه بعد از فراغت از تحصیل صادر شده باشد، بعد از تاریخ صدور کار قابل محاسبه می باشد.

تبصره 4: فرصت مذکور برای دانش آموختگان در صورتی که بلافاصله در مقطع تحصیلی بالاتر در دوره روزانه پذیرفته شوند، بعد از فراغت از تحصیل در مقطع بالاتر محاسبه می گردد.

ماده 51: گذشت یک سال از تاریخ فراغت از تحصیل برای کلیه دانش آموختگان دارای گواهی عدم کاریابی از ادارات کل کار و امور اجتماعی مراکز استان، الزامی است.

تبصره 1: زمان احتساب یک سال شمسی برای آقایان از تاریخ صدور کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت در نظر گرفته می شود. مبنای محاسبه برای کارت معافیت، تاریخ صدور معافیت موقت پزشکی و غیر پزشکی می باشد.

تبصره 2: زمان احتساب یک سال برای دانش آموختگان از آخرین مقطع تحصیلی دوره روزانه قابل قبول است.

ماده 52: گواهی عدم کاریابی در صورتی که از تاریخ فراغت از تحصیل تا زمان اقدام به تسویه تعهد خدمت، هیچ گونه تائیدیه تحصیلی مربوط به اشتغال در پرونده یا سابقه بیمه نداشته باشد، مورد قبول می باشد.

ماده 53: اعلام عدم کاریابی در مقاطع بالاتر، تعهد خدمت دانش آموختگان را در مقاطع تحصیلی قبلی نیز لغو می نماید.

تبصره: در صورت تحصیل دانشجو در رشته متفاوت در مقطع بالاتر جهت استفاده از این فرصت در هر مقطع نیاز به گواهی عدم کاریابی مربوط به همان رشته را نیازمند است.

ماده 54: تعهد خدمت پذیرفته شدگان سهمیه استانداری ها با ارائه گواهی عدم کاریابی اراده کل کار و امور اجتماعی استان ها در صورت اعلام عدم نیاز به خدمت از سوی استانداری مربوطه لغو می گردد.

ماده 55: دانش آموختگان بورسیه و متعهد به دستگاه ها، پس از اعلام عدم نیاز دستگاه مربوطه می تواند از طریق عدم کاریابی نسبت به تسویه تعهد خدمت اقدام نمایند.

ماده 56: لغو تعهد خدمت آموزش رایگان، از طریق گواهی عدم کاریابی دانش آموختگان رشته های دامپزشکی، س از اعلام انجام طرح خدمت نیروی انسانی و یا معفبت از طرح مذکور از سوی سازمان دامپزشکی میسر است.

ماده 57: دانشجویان شاغل به تحصیل در کلیه دوره های مقاطع بالاتر دوره روزانه نمی توانند گواهی عدم کاریابی در حین تحصیل برای لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی ارائه نمایند.

ماده 58: دانش آموختگان که همزمان در دو رشته تحصیل نموده اند می توانند با استفاده از گواهی عدم کاریابی برای هر کدام از دو رشته نسبت به تسویه تعهد خدمت اقدام نمایند.

تبصره: ثبت نام افراد مذکور برای کاریابی در صورت دانش آموختگی در دو رشته امکان پذیر است.

ماده 59: دانشجویان انصرافی، اخراجی، نمی توانند از فرصت عدم کاریابی جهت تسویه  آموزش رایگان مقطع ناتمام استفاده نمایند.

آزاد کردن مدرک تحصیلی | شرایط آزاد شدن مدرک تحصیلی | آزاد کردن دانشنامه فارغ التحصیلی | قیمت آزادسازی مدرک ارشد

ب-4- بازنشستگی

ماده 60: لغو تعهد خدمت دانش آموختگان بازنشسته با ارائه حکم بازنشستگی (با تائید مراتب بازنشستگی توسط مراجع قانونی ذیصلاح) و به شرط حضور در کشور بلامانع است.

ب-5- لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق از کارافتادگی

ماده 61: لغو تعهد خدمت دانش آموختگان، دانشجویان انصرافی و اخراجی به علت از کار افتادگی و از دست دادن اهلیت و عدم توانایی انجام تعهد خدمت، با ذکر صریح عبارت “نامبرده قادر به کار کردن نمی باشد” از سوی شورای پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی استان محل تحصیل شان انجام می شود. لذا افرادی که صرفا توانایی انجام کار خاصی را ندارند از تعهد خدمت آموزش رایگان معاف نخواهند شد.

ماده 62: تحویل مدارک تحصیلی دانش آموختگان که پس از پایان تحصیلات فوت نموده اند با ارائه گواهی فوت و به انفاق کلیه وارثین بلامانع است.

ب-6- تعویق ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

ماده 63: دانشجویان انصرافی و اخراجی، در صورتی که متقاضی ادامه تحصیل در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باشند (به جز دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به شرایط این دانشگاه)، می توانند ایفای تعهد خدمت خود را تا پایان تحصیلات مقطع جدید به تعویق بیاندازند.

تبصره 1: دانشجویان انصرافی و اخراجی، استفاده کننده از بورسیه، با لغو تعهد بورسیه می توانند در صورت تحصیل مجدد تعهدات خدمت مقطع ناتمام پیشین را به تعویق انداخته و به تعهدات مقطع جدید اضافه نمایند.

تبصره 2: تعویق تعهدات دانشجویان انصرافی و اخراجی متعهد خدمت به دستگاه های اجرایی، منوط به موافقت دستگاه های ذیربط می باشد.

ماده 64: دانش آموختگان روزانه کلیه مقاطع تحصیلی در صورتی که از طریق سازمان سنجش اموزش کشور در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی بالاتر قبول شده باشند، می توانند تعهد خدمت آموزش رایگان خویش را تا پایان تحصیلات مقطع بالاتر به تعویق بیاندازند.

تبصره 1: ارسال تائیدیه تحصیلی برای این افراد در صورتی که در دوره نوبت دوم، شهریه پرداز، غیرانتفاعی-غیردولتی، دانشگاه جامع علمی-کاربردی و دانشگاه پیام نور پذیرفته شده باشند، با قید “مدت بهره مندی تحصیل از مزایای آموزش رایگان” انجام گردد و موسسه جدید ملزم به درج میزان تعهد آموزش رایگان مقطع قبلی در گواهی فراغت از تحصیل دانشجو بوده و صدور دانشنامه مقطع جدید منوط به ارائه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی است.

تبصره 2: دانش آموختگانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی را دارند چنانچه درخواست تعویق تعهدات آموزش رایگان خود را تا زمان فراغت از تحصیل در مقطع بالاتر داشته باشند، موسسه می بایست با اخذ تعهد رسمی، ریزنمرات وی را به صورت محرمانه همراه با کپی تعهدنامه به دانشگاه آزاد اسلامی ارسال نمایند.

ماده 65: دانشجویان دوره روزانه که به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (دوره های غیرانتفاعی، پیام نور، علمی-کاربردی، شهریه پرداز) انتقال می یابند، می توانند تعهد خدمت خویش را تا پایان تحصیلات بدون تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان به تعویق بیاندازند.

تبصره: دانشجویانی که از طریق تکمیل ظرفیت به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، علوم پزشکی و دانشگاه فرهنگیان انتقال می یابند نیز می توانند تعهد خدمت خویش را تا پایان تحصیلات بدون تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان به تعویق بیاندازند.

ماده 66: ارسال تائیدیه تحصیلی (ریزنمرات تائید شده و تصویر گواهی موقت پایان تحصیلات) برای دانش آموختگان به دانشگاه های مقاطع تحصیلی بالاتر به صورت محرمانه و با قید مدت تعهد خدمت و سهمیه منطقه پذیرفته شده و ذکر عبارت ذیل در متن نامه ارسالی “ریز نمرات نباید به صاحبش تسلیم شود” و “در صورت عدم نیاز به آن دانشگاه عودت گردد و ریزنمرات فوق منحصرا برای ارائه به آن دانشگاه و یا سازمان صادر شده و فاقد هر گونه ارزش دیگری از جمله ترجمه را دارا می باشد” صورت می پذیرد.

ماده 67: ارسال تاییدیه تحصیلی برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی که مجدد در همان مقطع و مقاطع پزشکی پذیرش می شوند، به صورت محرمانه و قید مدت تعهد خدمت آموزش رایگان بلامانع می باشد.

تبصره: در خصوص افراد فوق الذکر در صورت درخواست ریزنمرات و ارسال آن به دانشگاه جدید معادل سازی و تطبیق واحد بایستی لغو تعهد خدمت آموزش رایگان صورت گیرد.

ج- سایر موارد

ماده 68: هزینه های آموزش رایگان هر سال توسط سازمان اعلام می گردد.

ماده 69: هزینه های محاسبه شده آموزش رایگان به شماره حسابی که توسط سازمان اعلام می گردد بایستی واریز شود.

ماده 70: ارائه درخواست جهت لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق سامانه سجاد سازمان توسط متقاضی صورت می گیرد و دانشگاه پس از بررسی و تائید درخواست لغو تعهد افراد را تائید و چنانچه اداره کل امور دانشجویان داخل نیز لغو تعهد متقاضی را تائید نماید، صدور مدارک با رعایت سایر مقررات بلامانع است.

ماده 71: گواهی نامه موقت تحصیلی کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مدت اعتبارشان در کلیه نهادهای داخلی کشور معتبر بوده و دانش آموخته نیاز به ارائه هیچ گونه ندرکی اعم از گواهی یا دانشنامه ندارد.

ماده 72: اخذ مدرک دیپلم از پذیرفته شدگان توسط موسسات به منظور اطلاع از سوابق آموزشی آنان می باشد، بر این اسا پس از فراغت از تحصیل در مقطع دانشگاهی، تحویل مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی و ریزنمرات آن به دانش آموختگان (آقایان مشروط به انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن) بلامانع است.

تبصره: تحویل مدارک فوق به دانش جویان انصرافی و اخراجی مشروط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان است.

آزاد کردن مدرک تحصیلی | شرایط آزاد شدن مدرک تحصیلی | آزاد کردن دانشنامه فارغ التحصیلی | قیمت آزادسازی مدرک ارشد

ویرایش cv  | توصیه نامه برای اپلای | دانلود نمونه انگیزه نامه | تحصیل در روسیه

دیدگاه کاربران
 • رضا 3 فوریه 2020

  با سلام
  ممنون از مقاله کاملتون. بسیار مفید بود.
  سوالی که داشتم اینه که آیا در جریان هستین که اگه پرداخت قسطی برای آزاد سازی مدارک مورد قبول واقع بشه، دانشنامه اصلی رو تحویل میدن؟ چون شنیدم که یه مدرک معادل بهمون میدن که قابل ترجمه س و اطلاعات لازم داخلش قید شده و بعد تموم شدن اقساط دانشنامه اصلی رو میدن.

 • Daliri 3 فوریه 2020

  سلام. من دی ماه 98 فارغ التحصیل شدم و برای عدم کاریابی دو مقطع کارشناسی و ارشد همزمان اقدام کردم. فاصله ای هم بین دو مقطع نداشتم ولی از اونجایی که بیش از یکسال از فارغ التحصیلیم در مقطع کارشناسی میگذره می تونم اول نامه ی عدم کاریابی این مقطع رو (بعد ازشش ماه) بگیرم و در نهایت بعد از یکسال از فارغ التحصیلم از ارشد نامه ی عدم کاریابی این مقطع و بگیرم؟ یا با گرفتن گواهی آخرین مقطع می تونم به صورت همزمان دو مدرک رو آزاد کنم؟

 • فرحناز 3 مارس 2020

  من ۲۹بهمن ۹۷دفاع کردم ولی بخاطر اینکه کارم آزمایشگاهی بود آخر تیر فارغ التحصیل شدم و رفتم کاریابی ثبتنام کردم ولی چون کل مرداد دانشگاه تعطیل بود گواهی موقتم دوهفته ۱۰شهریور بهم رسید که دوهفته از مهلت ۶ماهه گذشته بود، کاریابی گفت نمیشه تاریخ ثبتنامت قبل از گواهی موقتت باشه برای همین تاریخ ثبتنام منو انداخت شهریور. دانشگاه هم میگه اگه از مهلت ۶ماه گذشته باشه قبول نمیکنن با اینکه مقصر خود دانشگاه بود که تعطیل کرد، میخوام ببینم کسی اطلاع داره که واقعا تاریخ ثبتنام باید بعد از صدور گواهی موقت باشه یا اینکه اگه قبلش باشه مشکلی پیش میاد؟

 • مسعود عمویی 15 مارس 2020

  سلام
  من تو دانشگاه صدا وسیما تحصیل کردم تو مقطع کارشناسی الان بعد ۳ سال از فارغالتحصیلی میخوان ازم هزینه تحصیلی بگیرن ۱۹ میلیون جایی آیین نامه ای برای حداکثر زمان گذشته از فارغ التحصیلی وجود نداره؟ اینا بعد از از اینهمه سال میخوان این کارو بکنن لطفا یکی کمکم کنه

  • میثم حقیقی.کرمانشاه 24 ژوئن 2020

   باسلام من مهر ماه 88 فارغ التحصیل شد، لغو تعهد آموزش رایگان بزنیم،هزینه ای که شامل میشود برا خانواده شهدا ،جانبازان و آزادگان معاف میباشد یا خیر؟؟؟؟لطفآ پاسخ اینجانب را بدهید

   • همیار ادمین 24 ژوئن 2020

    سلام
    میتونید بخش سهمیه خانواده شهدا رو در آیین نامه چک کنید.
    تخفیف داشته

 • ناجی 14 نوامبر 2020

  سلام من کارمند دولت بودم که ارشد رو خوندم و بعد بازنشست شدم یعنی بعد از فارغ التحصیلی بازنشست شدم آیا امکان آزاد سازی مدرکم هست ؟

  • همیار ادمین 15 نوامبر 2020

   سلام
   احتمالا چون بیمه براتون رد شده میتونید آزادش کنید.

  • امیدشجاعی 27 فوریه 2021

   سلام
   آره باهمون حکم کارگزینی وسوابق بیمه میتونید لغوتعهدکنیدواصل مدرکتونودریافت منید

 • مریم 17 نوامبر 2020

  تصفیه حساب؟؟؟؟؟

  • امیدشجاعی 27 فوریه 2021

   سلام
   دانشجویی که درسال 85فارغ التحصیل شده ودرسال 87با ارائه نامه عدم کاریابی به دانشگاه، امورلغوتعهدش انجام شده که همون اصل عدم کاریابی روی پروندشه، حالابرای ترجمه ریزنمرات همون مقطع که کاردانی بوده داخل سامانه سجاددرخواست داده ودرجواب اعلام شده که قبلالغوتعهدانجام دادین وبایدنامه لغوتعهدتونو داخل سجادبارگزاری کنیدتاریزنمرات قابل ترجمه باشن.. راهنمایی بفرماییدالان دانشگاه بایدنامه دستی بده به دانشجویااینکه منظورنامه ازاموردانشجویانه

   • همیار ادمین 28 فوریه 2021

    سلام
    نامه لغو تعهد نهایی از خود سامانه سجاد دریافت میشه (البته سالهای قبل سیستمی نبوده)
    شما تماس بگیرید خود سازمان امور دانشجویی و پیگیری کنید که آیا میشه یه نسخه برای بارگذاری بهتون بدن.

  • شاهینی 28 فوریه 2021

   سلام. ممنون بابت توضیحات کامل و دقیقی که دادید. من از تاریخ فارغ التحصیلیم دو سال و نیم گذشته. نمیدونستم شش ماه بیشنر مهلت ندارم برای ارائه گواهی موقت به کاریابی. به همین خاطر تازه برای گرفتن گواهی اقدام کردم. الان ماده و تبصره ای برام وجود داره که بتونم عدم کاریابی رو دریافت کنم؟

   • همیار ادمین 28 فوریه 2021

    درود
    متاسفانه الان قانونی که قرار بود اجرایی بشه عملی نشد
    اگر بیمه براتون رد شده میتونید از طریق همون اقدام کنید و اگر ندارید باید هزینه پرداخت کنید.

 • حسین 3 مارس 2021

  سلام وقت بخیر من دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه غیرانتفاعی هستم و در مقطع ارشد ورودی سال98 یک ترم تحصیل کردم و الان قصد انصراف دارم
  میخواستم بدونم برای لغو تعهد آموزش رایگان چند ماه سابقه بیمه داشته باشم برام رایگان میشه لغو تعهد؟؟

  • سلام
   غیر انتفاعی نیازی به آزاد کردن مدرک نداره.
   ارشد هم که میخوایین انصراف بدید پس مشکل آزاد کردن ندارید.

 • فرهاد 10 مارس 2021

  سلام، من سال 81 تا 86 کارشناسی، 86 تا 89 کارشناسی ارشد (منطقه 2 سهمیه آزاد) خوندم. سال 89 بعد از فارغ التحصیلی ارشد و دریافت کارت معافیت دایم از طریق کاریابی فقط مدرک لیسانس را آزاد کردم. در مرداد 90 در یک اداره دولتی به صورت قراردادی استخدام شدم.بهمن همان سال 90 در دوره روزانه دکتری (منطقه 2 سهمیه آزاد) پذیرش شدم و تا بهمن 97 تحصیلم طول کشید. (3 ترم واحد تئوری، 2 ترم امتحان جامع و پروپوزال، 9 ترم پایان نامه). الان قصد آزاد کردن مدارک ارشد و دکتری خود را دارم. بعد از فارغ التحصیلی ارشد تا پذیرش دکتری 1 سال گواهی تدریس در دانشگاه دارم، 7 سال سابقه بیمه حین تحصیل دکتری دارم. 2 سال سابقه بیمه بعد از فارغ التحصیلی دکتری دارم. با توجه به توضیحا بالا من برای دوره ارشد 3 سال و برای دوره دکتری 4 سال (امتحان جامع فقط یک ترم و برای پایان نامه دکتری حداکثر 4 ترم لحاظ می شود) تعهد خدمت دارم. برای ارشد می توانم با گواهی تدریس یکساله تعهد را به دوسال تقلیل دهم، برای دکتری با 2.5 سال بیمه بعد از فارغ التحصیلی (با فرض اقدام به آزادسازی مدرک در تابستان 1400) تعهدم 1.5 سال می شود. با محاسبات فوق برای ارشد (ورودی86) ترمی 400 تومن دوسال میشه 1600000 تومان، برای دکتری (ورودی 90) ترمی حدود 3 میلیون تومن 1.5 سال میشه 9 میلیون تومن. در مجموع حدود 11 میلیون تومن برای آزادسازی مدارکم باید پرداخت کنم. آیا محاسبات بنده درسته؟ آیا راهی دیگر وجود دارد با هزینه کمتر دانشنامه های ارشد و دکتری خود را آزاد نمایم؟

 • نورا 24 مارس 2021

  سلام…
  من مقاله رو چندین بار خوندم ولی یه قسمتی رو متوجه نشدم،میشه شفاف سازی کنید.
  متعهدین خدمت به آموزش پرورش اگه بخوان مدرک کارشناسی شون رو آزاد کنند باید کل تعهدشون رو لغو کنن؟ یا فقط با پرداخت هزینه میتونن مدرک شون رو آزاد کنن؟ و این آزادسازی می تونه با دادن تعهد دوباره باشه؟ یا حتما باید پول بدن؟

  • همیار ادمین 27 مارس 2021

   سلام
   برای ازاد سازی مدرک کارشناسی بایستی تعهد خدمتشون رو کامل ایفا کنن و یا اون بخش از تعهد که مونده رو با پول بخرند

 • حسام الدین 10 آوریل 2021

  سلام
  من دانشجوی دکتری ورودی 96 هستم برای آزاد کردن مدرک ارشد با پرداخت هزینه آموزش رایگان و گرفتن دانشنامه ارشد، امور فارغ التحصیلان دانشگاه ادعا می کند که من باید مقطع دکتری که اکنون در حال تحصیل هستم را نیز تا ترم جاری تسویه نمایم! آیا چنین قانونی وجود دارد؟

  • همیار ادمین 11 آوریل 2021

   سلام
   اگر از صندوق رفاه وامی داشته باشید بله باید تسویه حساب کنید و بعد مدرک قبل رو میتونید با هزینه آزاد کنید. (اگر با کاریابی بخوایین اقدام کنید که باید فارغ التحصیل بشید و بعد اقدام کنید)
   اما قدیم به جز تسویه صندوق نیازی به تسویه مقطع بالاتر نبود. البته باید گفت خیلی از دانشگاه ها رفتارهای متفاوتی دارند و باید کمی پیگیری کنید.

 • رها 4 مه 2021

  سلام من نامه عدم کاریابی گرفتم ولی به صندوق رفاه بدهکاری دارم و میخوام قسطی پرداخت کنم .ایا امکان انجام لغو تعهد در سامانه سجاد هست؟

  • سلام
   نه متاسفانه
   باید نامه تسویه از صندوق رفاه بگیرید و به دانشگاه تحویل بدید.

 • هدایت 22 مه 2021

  سلام. من 4 ترم مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات گرفتم و پول شهریه ثابت این ترم ها رو پرداخت کردم. الان که بخوام مدرکم رو آزاد کنم، دوباره باید پول بدم بابت این ترم ها؟

 • پیمان 10 اکتبر 2021

  با سلام
  من به این قانون نیاز دارم.
  آیا لینک یا پی دی اف این رو دارین؟ میخوام مدرکم رو بخرم، مسئول آموزش میگه باید کارت پایان خدمت داشته باشی! درصورتی که من در حاضر از طرف بنیاد نخبگان سرباز هستم و تونستم تو سامانه سجاد درخواست بدم (با همون بند 20-5). من نامه گرفتم از یکی از ارگانهای نظامی یا انتظامی (داعا)، اما رئیس آموزش میگه قانون رو بیار، مدرک بهت بدم!!!
  سایت وزارت علوم رو گشتم، نبود!
  سپاس از شما

 • حسین 4 دسامبر 2023

  سلام من از دانشگاه دولتی روزانه فارق التحصیل شدم و کارشناسی گرفته ام و الان در دانشگاه پیام نور ثبت نام کرده ام و میخوام یک کارشناسی دیگه بگیرم دانشگاه پیام نور از بنده مدرک دیپلمم رو میخواد اما دانشگاه دولتی به بنده میگن چون اونجادرس خوندم و هزینه مجانی بوده باید هزینه تحصیل رو پرداخت کنم یا بیست و چهار ماه بیمه داشته باشم تا مدرک دیپلمم رو بدن سوال بنده اینه که ایا این کار برای مدرک دیپلمم نیازه یا این فقط متعلق به مدرک کاردانی به بالاتره

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *