زمان حال کامل (present perfect)

رای دهید

در این پست به ارائه مطالبی به منظور استفاده صحیح از زمان حال کامل پرداخته شده است.

مثال

  • We‘ve been to Paris.
  • He hasn’t lived in Paris.
 • Have you met him yet?

پیشنهاد مطالعه:  لغات چینی(Updated Chinese Words)

کاربردها

1- برای بيان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد:

 • have studied English since 1990.

از سال 1990 به مطالعه انگليسی پرداخته‌ام.

 • She‘s lived in Tehran for 10 years. 

او به مدت 10 سال در تهران زندگی کرده است

 • How long have you lived in Tehran? 

چه مدتی در تهران زندگی کرده‌ايد؟

 • I‘ve lived in Tehran all my life.

همه عمرم را در تهران زندگی کرده‌ام.

نکته: توجه‌ داشته ‌باشيد که در زمان حال کامل، غالباً از اصطلاحات زمانی خاصی مانند since و for  استفاده می‌شود.

پیشنهاد میکنم مطالعه کنید:  زمان حال استمراری ( Present Continuous Tense)

for نشان دهنده دوره‌ای از زمان می باشد که تا کنون ادامه داشته است.

since با مقطعی از زمان به کار می‌رود و به معنی “از آن زمان تا کنون” می‌باشد.

seven o’clock

 

since

a year

 

have been here    for

1980

two months

September

three hours

last week

ten minutes

2- برای بیان تجربه‌ای که در زمانی (بدون اشاره به زمان دقیق آن) در زندگی شخصی اتفاق افتاده است. در واقع اين عمل در گذشته روی داده و به پايان رسيده  است، اما آثار آن هنوز محسوس است. اين که اين عمل يا تجربه چه موقعی روی داده، مهم نيست:

 • have never been to England. 

من هرگز به انگلستان نرفته‌ام.

توجه: حرف اضافه بعد از been در این ساختار همیشه to می باشد.

 • She has had several operations up to now. 

تا کنون چندين عمل جراحی داشته است.

 • He‘s written a lot of short stories.

او داستانهای کوتاه زيادی نوشته است.

پیشنهاد میکنم مطالعه کنید:  زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)

3- برای بيان عملی که در گذشته نزديک اتفاق افتاده ولی اثر آن در زمان حال مشاهده می‌شود. در اين حالت از yet، already، still و just بسيار استفاده می‌کنيم:

  توجه
از already بيشتر در جملات مثبت و از yet  بيشتر در جملات منفی و پرسشی استفاده می‌شود.
 
 • Ive just had a sandwich. 

من تازه يک ساندويچ خورده‌ام.

 • I’ve already seen the movie.

اين فيلم را قبلاً ديده‌ام.

 • The bus hasn’t arrived yet.

اتوبوس هنوز نرسيده است.

 • still haven’t finished my homework.

هنوز تکاليفم را تمام نکرده‌ام.

 چند نکته  
 اگر ارتباطی با زمان حال موجود نيست (مثلاًچيزهايی که مدتها قبل اتفاق افتاده‌اند) از حال کامل استفاده نکنيد.

 • Hafiz was a Persian poet. He wrote many poems.

but: My father is a writer. He has written many books.

در مثال اول از گذشته ساده استفاده کرديم تا نشان دهيم که او (حافظ) ديگر شعر نمي‌نويسد، ولی در مثال دوم برای اينکه نشان دهيم که او هنوز کتاب می‌نويسد از حال کامل استفاده کرديم.

A brief summary

Present perfect   (I have done)

 • عمل در گذشته اتفاق افتاده و هنوز خودش و یا اثراتش وجود دارد. بعلاوه, نمیخواهیم زمان رو مطرح کنیم.

Ali has been study for four years at Sharif University.

با توجه به زمان مطرح شده میتوان این برداشت را کرد که علی نه تنها 4 سال بلکه هنوز دانشجوی دانشگاه شریف است.

 • اگر اتفاقی رو برای اولین بار میخواهیم گزارش دهیم.

I have cut my figure.

 • یکی از قیدهای زیر در جمله بکار رفته باشه.

So far/ recently/ lately/ for a long time

So far we’ve made thirty-two thousand pounds.

She has recently suffered a bereavement.

I haven’t been feeling so well lately.

[news_box display=”category” category=”69″ hc_title=””]

دندانپزشکی روسیه | فول فاند | اسکالرشیب | مهاجرت تحصیلی | شرایط اپلای

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *