زمان حال ساده (Simple Present Tense)

3.3/5 - (3 امتیاز)

در این پست به ارائه یکی از متداول‌ترين زمان ها موجود در زبان انگلیسی—حال ساده—پرداخته شده است. ساختار و کاربرد این زمان در ادامه ارائه شده است.

ساختار زمان حال ساده

جمع

go,

play,

don’t work

we

you

they

مفرد

go, play,
don’t work
I, you
goes, plays, doesn’t work

he, she, it

توجه: هنگامی که subject جمله سوم شخص مفرد، یعنی he, she, it، باشد، فعل آن (فعل سوم شخص) es و یا s می گیرد.

پیشنهاد مطالعه:  زمان حال استمراری ( Present Continuous Tense)

کاربرد زمان حال ساده

1- برای بيان عملی که هميشه تکرار می‌شود، مانند يک عادت يا رسم:

go to school by bus.

We get up at 7 AM.

Does he smoke?’ ‘No, he doesn’t.’

2- برای بیان حقیقتی که همیشه یا معمولاً درست است:

The Earth goes around the Sun.

come from Iran.

Some animals migrate in winter.

(بعضی از حيوانات در زمستان مهاجرت مي‌کنند.)

3- برای بيان حقيقتی که برای مدتی (طولانی) دوام داشته باشد:

work in a shop.

She lives in a small cottage.

پیشنهاد مطالعه:  انتخاب کلمات مناسب در ترجمه انگلیسی به فارسی

نکته: زمان حال ساده اغلب با قيدهای تکرار مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مهمترين قيدهای تکرار (frequency adverbs) عبارتند از:

never     rarely     sometimes     often     usually     always

0%……………………….. 50% ………………………..100%

Sometimes, she plays piano for us.

usually play football with my friends.

ویزای ۱۸۹ استرالیا  | ویزای ۱۹۰ استرالیا | ویزای استرالیا کلاس ۴۸۹ | تحصیل در ترکیه | شرایط پذیرش دکتری در انگلستان | اپلای

نکاتی در مورد هجی (verb + s)

1- افعالی که به x, ch, sh, ss و o ختم می‌شوند، به جای es ، s می‌گيرند:

kisses, washes, watches, does, boxes

2- افعالی که به y ختم می شوند و قبل از آن حرف بی صدایی بیاید به ies تبدیل می شود.

try, tries     hurry, hurries     fly, flies

ولی آن دسته از افعالی که به y ختم می‌شوند و قبل از آن يک حرف صدادار وجود دارد، تنها يک s  می‌گيرند:

plays, buys, enjoys

[news_box display=”category” category=”69″ hc_title=””]

اپلای | تحصیل در روسیه | نمونه sop | ویرایش cv کانال تلگرام اپلای | بورسيه فلوشيپ | وثيقه براي خروج از كشور | مراحل اپلای کردن

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *