شماره تلفن سفارت کشورها به همراه آدرس

4.7/5 - (3 امتیاز)

[one_half]

آدرس سفارت جمهوری اتریش

 • نام سفیر: فریدریش اشتیفت
 • تلفن: ۲۲۷۵۰۰۴۰
 • نمابر: ۲۲۷۰۵۲۶۲
 • نشانی: خیابان مقدسی، خیابان احمدی زمانی، کوچه میرولی، شماره ۸، سفارت اتریش
 • سایت: سایت سفارت اتریش

آدرس سفارت پادشاهى اردن هاشمى

 • نام سفیر: عبداله ابورمان
 • تلفن: ۲۲۷۵۲۰۰۱
 • نمابر: ۲۲۷۵۲۷۶۷
 • نشانی: شهرک غرب، خیابان مهستان، کوچه هفتم ، شماره ۱۴، سفارت اردن

آدرس سفارت جمهوری ارمنستان

 • نام سفیر: آرتاشس طومانیان
 • تلفن: ۶۶۷۰۴۸۳۳
 • نمابر: ۶۶۷۰۰۶۵۷
 • نشانی: خیابان جمهوری، خیابان رازی، خیابان استادشهریار، شماره ۳۲، سفارت ارمنستان

آدرس سفارت جمهوری آفريقای جنوبی

 • نام سفیر: ویلیام مکس فیلمان وایتهد
 • تلفن: ۹-۲۲۷۰۲۸۶۶
 • نمابر: ۲۲۷۱۹۵۵۸
 • نشانی: خیابان ولیعصر، باغ فردوس، خیابان یکتا، شماره ۵، سفارت آفریقای جنوبی

آدرس سفارت جمهوری اسلامی افغانستان

 • نام سفیر: نصیر احمد نور
 • تلفن: ۸۸۵۰۲۶۶۶ – ۸۸۰۹۶۸۶۵ – ۸۸۰۸۲۷۳۴
 • نمابر: ۸۸۳۷۲۳۴۶
 • نشانی: شهرک قدس، خیابان ایران زمین، شماره ۷۳، سفارت افغانستان
 • سایت: سایت سفارت افغانستان

آدرس سفارت جمهوری ازبکستان

 • نام سفیر: باخودیر عبدالله اف
 • تلفن: ۲۲۲۹۹۷۸۰
 • نمابر: ۲۲۲۹۹۱۵۸
 • نشانی: اقدسیه، خیابان بوستان، خیابان نسترن، شماره ۲۱، سفارت ازبکستان
 • سایت: سایت سفارت ازبکستان

آدرس سفارت پادشاهی اسپانیا

 • نام سفیر: ادواردو لوپز
 • تلفن: ۴-۲۲۵۶۸۶۸۱
 • نمابر: ۲۲۵۶۸۰۱۷
 • نشانی: دروس، بلوارشهرزاد، خیابان شادی، خیابان اسدی، شماره ۱۰، سفارت اسپانیا

آدرس سفارت استرالیا

 • نام سفیر: ژرارد پاول فولی
 • تلفن: ۸۳۸۶۳۰۰۰
 • نمابر: ۸۸۷۲۰۴۸۴
 • نشانی: خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳، شماره ۲، سفارت استرالیا
 • سایت: سایت سفارت استرالیا

آدرس سفارت جمهوری اسلواک

 • نام سفیر: لوبومیر گولیان بوری
 • تلفن: ۴-۲۲۶۶۶۶۰۱
 • نمابر: ۲۲۶۶۶۶۰۵
 • نشانی: خیابان مقدس اردبیلی، شماره ۹۴، سفارت اسلواک
 • سایت: سایت سفارت اسلواک

آدرس سفارت جمهوری شرقی اروگوئه

 • نام سفیر: خوان کارلوس اوخه دا
 • تلفن: ۱-۸۸۶۷۹۶۹۰
 • نمابر: ۸۸۷۸۲۳۲۱
 • نشانی: خیابان افریقا، بلوار مینا، شماره ۵، سفارت اروگوئه

آدرس سفارت جمهوری اكوادور

 • نام سفیر: لوئیس اومبرتو وینویسا رودریگز
 • تلفن: ۲۲۰۵۴۳۸۲
 • نمابر: ۲۲۰۲۲۷۵۱
 • نشانی: زعفرانیه، خیابان ملکی، خیابان قائم، شماره ۱۸، سفارت اکوادور
 • سایت: سایت سفارت اکوادور

آدرس سفارت اوکراین

 • نام سفیر: سرهی بوردیلیاک
 • تلفن: ۲۲۳۹۷۱۹۵
 • نمابر: ۲۲۳۹۷۲۹۲
 • نشانی: خیابان شهید باهنر، کوچه قادری، پلاک ۱۰، سفارت اوکراین
 • سایت: سایت سفارت اوکراین

آدرس سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

 • نام سفیر: عبدالکریم رکایبی (کاردار)
 • تلفن: ۳-۸۸۵۶۱۸۸۲
 • نمابر: ۸۸۳۷۷۰۳۱
 • نشانی: خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، کوچه ۱۱، شماره ۲۰

آدرس سفارت دولت امارات متحده عربى

 • نام سفیر: سیف محمد عبید الزعابی
 • تلفن: ۴۲۷۹۲۰۰۰
 • نمابر: ۴۲۷۹۲۷۷۷
 • نشانی: خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان، شماره ۲، سفارت امارات

آدرس سفارت جمهوری فدرال آلمان

 • نام سفیر: بارون میشائیل فن اونگرن اشترنبرگ
 • تلفن: ۳۹۹۹۰۰۰۰
 • نمابر: ۳۹۹۹۱۸۹۰
 • نشانی: خیابان فردوسی، شماره ۳۲۴، سفارت آلمان

آدرس سفارت اندونزی

 • نام سفیر: دیان ویرنجوریت
 • تلفن: ۸۸۷۱۶۸۶۵
 • نمابر: ۸۸۷۱۸۸۲۲
 • نشانی: قائم مقام فراهانی، شماره ۱۸۰

آدرس سفارت جمهوری ایتالیا

 • نام سفیر: مائورو کنچاتوری
 • تلفن: ۷-۶۶۷۲۶۹۵۵
 • نمابر: ۶۶۷۲۶۹۶۱
 • نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۷۹

آدرس سفارت جمهوری اوگاندا

 • نام سفیر: محمد احمد کیسوله
 • تلفن: ۹-۲۲۶۵۸۵۰۶
 • نمابر: ۲۲۶۵۸۵۱۶
 • نشانی: بلوار افریقا، خیابان طاهری، شماره ۵۹

آدرس سفارت جمهوری آذربایجان

 • نام سفیر: جوانشیر آخوندوف
 • تلفن: ۲-۲۲۶۷۳۵۱۱
 • نمابر: ۲۲۵۵۸۱۸۳
 • نشانی: قیطریه، خیابان محمودیان، خیابان افشین، خیابان هاشمی، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری آرژانتین

 • نام سفیر: گیولرمو لوئیس نیکولاس (کاردار)
 • تلفن: ۲۲۵۷۷۴۳۳
 • نمابر: ۲۲۵۷۷۴۳۲
 • نشانی: دروس، خیابان یارمحمدی، کوچه قو، شماره ۶

آدرس سفارت پادشاهی بحرین

 • نام سفیر: راشد بن سعد الدوسری
 • تلفن: ۸۸۷۷۳۳۸۳ ۸۸۷۷۵۳۶۵
 • نمابر: ۸۸۷۷۹۱۱۲
 • نشانی: چهارراه جهان کودک، نبش کوچه ژوبین، شماره ۱۳

آدرس سفارت بوسنی و هرزه گوین

 • نام سفیر: ادیب بوکویچ
 • تلفن: ۱-۲۲۷۵۱۰۶۰
 • نمابر: ۲۲۷۵۱۰۶۲
 • نشانی: زعفرانیه، خیابان آبان، خیابان علامه، شماره ۸

آدرس سفارت جمهوری فدراتیو برزیل

 • نام سفیر: سانتیاگو ایرازابال مورائو
 • تلفن: ۱۰-۲۲۷۵۳۱۰۸
 • نمابر: ۲۲۷۵۲۰۰۹
 • نشانی: زعفرانیه، تقاطع خیابان بهار و یکتا، شماره ۲

آدرس سفارت برونئی دارالسلام

 • نام سفیر: ادی خالد چوچو (کاردار)
 • تلفن: ۸۸۷۹۷۹۴۶
 • نمابر: ۸۸۷۷۰۱۶۲
 • نشانی: خیابان افریقا، بلوار مینا، شماره ۷

آدرس سفارت جمهوری بوروندی

 • نام سفیر: عمر نزیمبره
 • تلفن: ۲۲۴۷۴۸۲۰
 • نمابر: ۲۲۴۷۴۸۲۱
 • بلوار ارتش، شهرک نفت، خیابان آبادان، کوچه سوم شرقی، شماره ۴

آدرس سفارت جمهوری بلاروس

 • نام سفیر: ویکتور ریباک
 • تلفن: ۲۲۷۵۲۲۲۹
 • نمابر: ۲۲۷۵۱۳۸۲
 • نشانی: زعفرانیه، خیابان طاهری، خیابان آبان، کوچه آذر، شماره ۱

آدرس سفارت بلژیک

 • نام سفیر: فرانسوا دلی
 • تلفن: ۲۲۳۹۱۹۰۹ ۲۲۳۹۱۱۶۰
 • نمابر: ۲۲۳۹۸۷۸۰
 • نشانی: خیابان فرشته، خیابان آقابزرگی، بن بست شیرین، شماره ۴

آدرس سفارت جمهوری بلغارستان

 • نام سفیر: بوریس لاو دیمیتریوف (کاردار)
 • تلفن: ۸۸۷۷۵۶۶۲
 • نمابر: ۸۸۷۷۹۶۸۰
 • نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان ناظمی گنجوی، شماره ۴۰

آدرس سفارت جمهوری مردم بنگلادش

 • نام سفیر: خندکار عبدالستار
 • تلفن: ۷-۸۸۶۰۱۴۱۶
 • نمابر: ۸۸۶۰۵۴۴۵
 • نشانی: یوسف آباد، خیابان ۶۴ شرقی،کوچه یکم، ۱۲متری احداثی، شماره ۷

آدرس سفارت دولت چندملیتی بولیوی

 • نام سفیر: والترآلخاندرویانییف گوسمال (کاردار)
 • تلفن: ۸۸۶۸۶۸۰۷
 • نمابر: ۸۸۶۸۶۸۰۸
 • نشانی: سعادت آباد، خیابان ۲۵ قره‌تپه، شماره ۷۹

آدرس سفارت جمهوری اسلامی پاکستان

 • نام سفیر: نورمحمد جادمانی
 • تلفن: ۹۰-۶۶۹۴۱۳۸۸
 • نمابر: ۶۶۹۴۱۸۹۸
 • نشانی: خیابان فاطمی، کوچه اعتمادزاده، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری پرتغال

 • نام سفیر: ماریو فرناندو داماش نونس
 • تلفن: ۱-۲۲۷۶۴۰۶۰
 • نمابر: ۲۲۵۸۲۷۶۰
 • نشانی: دروس، خیابان هدایت،کوچه روزبه، شماره ۱۶

آدرس سفارت پادشاهی تايلند

 • نام سفیر: کریچ کاسون (کاردار)
 • تلفن: ۷۷۵۳۱۴۳۳
 • نمابر: ۷۷۵۳۲۰۲۲
 • نشانی: خیابان بهارستان، کوچه استقلال، شماره ۳

آدرس سفارت جمهوری تاجيكستان

 • نام سفیر: نعمت‌اله امام‌زاده
 • تلفن: ۲۲۲۹۹۵۸۴
 • نمابر: ۲۲۸۰۹۲۹۲
 • نشانی: نیاوران، خیابان زینعلی، کوچه سوم، شماره ۱۰

آدرس سفارت ترکمنستان

 • نام سفیر: احمد کاکابایوویچ قربانوف
 • تلفن: ۲۲۲۰۶۷۳۱
 • نمابر: ۲۲۲۰۶۷۳۲
 • نشانی: فرمانیه، خیابان وطن‌پور، خیابان براتی، شماره ۳۴

آدرس سفارت ترکیه

 • نام سفیر: رضا حاکان تکین
 • تلفن: ۳۳۹۵۱۱۰۰ ۳۳۱۱۱۲۰۲
 • نمابر: ۳۳۱۱۷۹۲۸
 • نشانی: خیابان فردوسی، شماره ۳۳۷

آدرس سفارت جمهوری تونس

 • نام سفیر: غازی بن صالح
 • تلفن: ۸-۸۸۵۶۳۷۸۷
 • نمابر: ۸۸۵۶۳۷۶۷
 • نشانی: شهرک قدس، خیابان ایران زمین، خیابان سوم، شماره ۶

آدرس سفارت جمهوری چک

 • نام سفیر: پطر اشتپانیک (کاردار)
 • تلفن: ۲-۲۶۱۱۸۸۵۱
 • نمابر: ۲۲۸۰۲۰۷۹
 • نشانی: فرمانیه، خیابان بوستان، کوچه نسترن، شماره ۳۶

آدرس سفارت جمهوری خلق چین

 • نام سفیر: پانگ سن
 • تلفن: ۱-۲۲۲۹۱۲۴۰
 • نمابر: ۲۲۲۹۰۶۹۰
 • نشانی: اقدسیه، نبش خیابان فیروزبخش، شماره ۷۳

آدرس سفارت پادشاهی دانمارک

 • نام سفیر: اندرس کریستین هوگارد
 • تلفن: ۲۸۱۵۵۰۰۰
 • نمابر: ۲۲۶۴۰۰۰۷
 • نشانی: پل صدر، خیابان هدایت، خیابان دشتی، شماره ۱۰

آدرس سفارت رومانی

 • نام سفیر: کریستیان تئودورسکو
 • تلفن: ۷۷۵۳۴۶۵۸
 • نمابر: ۷۷۵۳۵۲۹۱
 • نشانی: فخرآباد، خیابان شهید مشکی، شماره ۲۲

آدرس سفارت فدراسیون روسیه

 • نام سفیر: لوان جاگاریان
 • تلفن: ۳-۶۶۷۰۱۱۶۱
 • نمابر: ۶۶۷۰۱۶۵۲
 • نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۳۹

آدرس سفارت نیوزیلند

 • نام سفیر: ایمون اشانسی
 • تلفن: ۷-۲۶۱۲۲۱۷۵
 • نمابر: ۲۶۱۲۱۹۷۳
 • نشانی: اقدسیه، خیابان قاسمی، خیابان سوسن، پارک دوم، شماره ۱

آدرس سفارت جمهوری زیمبابوه

 • نام سفیر: نیکولاس دلامینی کیتی کیتی
 • تلفن:
 • نمابر:
 • نشانی: خیابان مقدس اردبیلی، خیابان شادآور، شماره ۶

آدرس سفارت ژاپن

 • نام سفیر: کوجی هانه دا
 • تلفن: ۸۸۷۱۷۹۲۲
 • نمابر: ۸۸۷۱۳۵۱۵
 • نشانی: خیابان بخارست، نبش خیابان پنجم

آدرس سفارت دموکراتیک سوسیالیستی سريلانكا

 • نام سفیر: محمد فیصل رازین
 • تلفن: ۲۲۴۱۴۸۶۳-۲۲۴۲۵۲۹۷
 • نمابر: ۲۲۱۷۵۴۷۱
 • نشانی: زعفرانیه، خیابان شهید فلاحی، کوچه کافی‌آبادی، شماره ۶۶

آدرس سفارت جمهورى فدرال سومالى

 • نام سفیر: خلیفه کدیه موسی
 • تلفن: ۲۲۲۴۵۱۴۶
 • نمابر: ۲۲۲۴۵۱۴۶
 • نشانی: خیابان شریعتی، خیابان میرزاپور، خیابان هادیان، شماره ۶۶

[/one_half]

[one_half_last]

آدرس سفارت جمهوری سیرالئون

 • نام سفیر: محمد بی فوفانا
 • تلفن: ۲۲۲۸۵۱۷۳
 • نمابر: ۲۲۲۹۷۳۰۶
 • نشانی: کامرانیه، نبش کوچه یاسمن، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری سودان

 • نام سفیر: اباکر الطیب البخیت
 • تلفن: ۴-۸۸۷۸۱۱۸۳
 • نمابر: ۸۸۷۸۸۵۷۵
 • نشانی: بلوار افریقا، خیابان بهرامی، شماره ۶۰

آدرس سفارت جمهورى عربى سوريه

 • نام سفیر: عدنان حسن محمود
 • تلفن: ۲-۲۲۰۵۹۰۳۱
 • نمابر: ۲۲۰۵۹۴۰۹
 • نشانی: بلوار افریقا، خیابان ایرج، شماره ۲۰

آدرس سفارت سوئیس

 • نام سفیر: جولیو هاز
 • تلفن: ۲۲۰۰۸۳۳۳
 • نمابر: ۲۲۰۰۶۰۰۲
 • نشانی: الهیه، خیابان شریفی‌منش، خیابان یاسمن، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری كت‌ديووار (ساحل عاج)

 • نام سفیر: عبداله سیسه
 • تلفن: ۲۲۰۲۲۳۲۹
 • نمابر: ۲۲۰۴۰۶۱۱
 • نشانی: پارک وی، خیابان محمودیه، کوچه تیر، شماره ۲۶

آدرس سفارت سوئد

 • نام سفیر: پیتر تیلر
 • تلفن: ۲۳۷۱۲۲۰۰
 • نمابر: ۲۲۲۹۶۴۵۱
 • نشانی: فرمانیه، خیابان بوستان، خیابان نسترن، شماره ۲۷

آدرس سفارت جمهوری صربستان

 • نام سفیر: الکساندر تاسیک
 • تلفن: ۷۱-۲۲۴۱۲۵۶۹
 • نمابر: ۲۲۴۰۲۸۶۹
 • نشانی: ولنجک، خیابان نهم، شماره ۹

آدرس سفارت پادشاهى عربستان سعودی

 • نام سفیر: حسن ابراهیم الزوید (کاردار)
 • تلفن: ۲۲۲۸۸۵۴۳
 • نمابر: ۲۲۲۹۴۶۹۱
 • نشانی: فرمانیه، خیابان بوستان، خیابان نیلوفر، شماره ۲۴

آدرس سفارت جمهوری عراق

 • نام سفیر: سرکار خانم انتصار فاضل الداودی (کاردار)
 • تلفن: ۶-۸۸۹۳۸۸۶۵
 • نمابر: ۸۸۹۳۸۸۷۷
 • نشانی: ولیعصر، خیابان دمشق، خیابان برادران مظفر، شماره ۱۰۱

آدرس سفارت سلطنت عمان

 • نام سفیر: سعود بن احمد البروانی
 • تلفن: ۲-۲۲۰۵۶۸۳۱
 • نمابر: ۲۲۰۴۴۶۷۲
 • نشانی: بلوار افریقا، کوچه تندیس، شماره ۹

آدرس سفارت جمهوری غنا

 • نام سفیر: الحاجی باوا گیلبرت آیمبیلاه
 • تلفن: ۲۲۱۷۵۳۶۳
 • نمابر: ۲۲۴۲۱۴۴۸
 • نشانی: زعفرانیه، خیابان امیری سوری، شماره ۵

آدرس سفارت فنلاند

 • نام سفیر: هاری کمراینن
 • تلفن: ۲۳۵۱۲۰۰۰
 • نمابر: ۲۲۲۱۵۸۲۲
 • نشانی: خیابان شریعتی، خیابان میرزاپور، کوچه حدادیان، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری فرانسه

 • نام سفیر: برونو فوشه
 • تلفن: ۶۴۰۹۴۰۰۰
 • نمابر: ۶۴۰۹۴۰۹۲
 • نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴

آدرس سفارت دولت فلسطین

 • نام سفیر: صلاح زواوی
 • تلفن: ۶۶۴۰۲۵۱۳
 • نمابر: ۶۶۴۶۵۷۳۶
 • نشانی: خیابان فلسطین، شماره ۳۴۷

 

آدرس سفارت جمهوری فیلیپین

 • نام سفیر: ادواردو آر منیز
 • تلفن: ۷۶-۲۲۶۶۸۷۷۴
 • نمابر: ۲۲۶۶۸۹۹۰
 • نشانی: خیابان ولیعصر، چهارراه پارک وی، خیابان خیام، شماره ۹

آدرس سفارت جمهوری قبرس

 • نام سفیر: آندریاس پی کوزوپیس
 • تلفن: ۲۲۲۱۹۸۴۲
 • نمابر: ۲۲۲۱۹۸۴۳
 • دزاشیب، خیابان بوعلی، شماره ۱۹۴

آدرس سفارت جمهوری قرقيزستان

 • نام سفیر: آسان بیک عثمان علی اف
 • تلفن: ۲۲۸۳۰۳۵۴
 • نمابر: ۲۲۲۸۱۷۲۰
 • پاسداران، نارنجستان پنجم، شماره ۲۴

آدرس سفارت جمهوری قزاقستان

 • نام سفیر: بغداد امریئف
 • تلفن: ۲۲۵۶۵۹۳۳
 • نمابر: ۲۲۵۴۶۴۰۰
 • نشانی: دروس، خیابان هدایت، خیابان مسجد، شماره ۸۱

آدرس سفارت دولت قطر

 • نام سفیر: علی بن حمد السلیطی
 • تلفن: ۶-۲۲۰۵۱۲۵۵
 • نمابر: ۲۲۰۵۸۴۷۸
 • نشانی: بلوار افریقا، خیابان گل آذین، شماره ۳

آدرس سفارت جمهوری کرواسی

 • نام سفیر: استریبو کیکرتس
 • تلفن: ۲۲۵۸۹۹۲۳
 • نمابر: ۲۲۵۴۹۱۹۹
 • نشانی: پاسداران، بهستان اول، شماره ۱۹

آدرس سفارت جمهوری كنيا

 • نام سفیر: سرکار خانم رقیه احمد سوبو
 • تلفن: ۲-۲۲۶۵۱۰۸۰
 • نمابر: ۲۲۶۵۱۰۸۳
 • نشانی: بلوار آفریقا، خیابان آرش، شماره ۱۳

جمهوری کره (کره جنوبی)

 • نام سفیر: سونگ وونگ یئوب
 • تلفن: ۴-۸۸۰۵۴۹۰۰
 • نمابر: ۸۸۰۵۴۸۹۹
 • نشانی: ونک، خیابان شیخ بهائی، دانشور غربی، شماره ۲

آدرس سفارت اتحادیه کومور

 • نام سفیر: احمد عبداله احمد مواتن
 • تلفن: ۷۷۶۲۴۴۰۰
 • نمابر: ۷۷۶۲۴۴۱۱
 • نشانی: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره ۸

آدرس سفارت جمهوری دموکراتیک خلق کره

 • نام سفیر: کانگ سام هیون
 • تلفن: ۴۴۸۲۸۰۶۶
 • نمابر: ۴۴۸۱۵۲۹۲
 • نشانی: جنت آباد شمالی، نبش بهارستان ۱۳، شماره ۳۱۰

آدرس سفارت جمهوری کوبا

 • نام سفیر: ولادیمیر آندرس گنزالس کسادا
 • تلفن: ۲۲۲۸۲۷۴۹
 • نمابر: ۲۲۲۹۴۳۸۸
 • نشانی: کاشانک، خیابان خداوردی، کوچه ۱۷ غربی، شماره ۵۴

آدرس سفارت دولت كويت

 • نام سفیر: مجدی احمد الظفیری
 • تلفن: ۹-۸۸۷۸۵۹۹۷
 • نمابر: ۸۸۷۸۸۲۵۷
 • نشانی: خیابان ظفر، شماره ۳۰۵

آدرس سفارت گرجستان

 • نام سفیر: ایوسب چاخواشویلی
 • تلفن: ۲۲۷۶۴۱۲۹
 • نمابر: ۲۲۵۴۲۶۹۲
 • نشانی: پاسداران، گلستان دوم، شماره۹۲

آدرس سفارت جمهوری گینه کوناکری

 • نام سفیر: بنگلی دیاخابی
 • تلفن: ۷۷۵۳۵۷۴۴
 • نمابر: ۷۷۵۳۵۷۴۳
 • نشانی: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره ۸

آدرس سفارت جمهوری گينه بيسائو

 • نام سفیر: ژم چرنو جالو (کاردار)
 • تلفن: ۷۷۶۸۱۳۱۸
 • نمابر:
 • نشانی: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره ۸

آدرس سفارت لیبی

 • نام سفیر: مفتاح محمد احمد مصباح (کاردار)
 • تلفن: ۳-۲۲۸۳۴۱۲۲
 • نمابر: ۲۲۸۳۴۱۲۴
 • نشانی: فرمانیه، دیباجی شمالی، خیابان یاسمن، شماره ۷۲

آدرس سفارت جمهوری لبنان

 • نام سفیر: فادی حاج علی
 • تلفن: ۸۸۹۰۸۴۵۱
 • نمابر: ۸۸۹۰۷۳۴۵
 • نشانی: خیابان سپهبد قرنی، خیابان شهیدکلانتری، شماره ۷۱\

آدرس سفارت جمهوری لهستان

 • نام سفیر: یولیوش یاسئک گویو
 • تلفن: ۴-۸۸۷۸۷۲۶۲
 • نمابر: ۸۸۷۸۸۷۷۴
 • نشانی: بلوار آفریقا، خیابان پیروز، شماره ۲

آدرس سفارت مجارستان

 • نام سفیر: گیولا پتو
 • تلفن: ۲۲۵۵۰۴۵۲
 • نمابر: ۲۲۵۵۰۴۸۲
 • نشانی: دروس، میدان هدایت، خیابان شادلو، شماره ۱۰

آدرس سفارت مالزی

 • نام سفیر: راجا نور شیروان زین العابدین
 • تلفن: ۶-۲۶۲۱۹۰۵۵
 • نمابر: ۲۲۰۴۶۹۷۲
 • نشانی: خیابان الف، خیابان چنگیزی، شماره ۶

آدرس سفارت جمهوری مالی

 • نام سفیر: تیگه گیرو (کاردار)
 • تلفن: ۲۲۲۰۷۲۷۸
 • نمابر: ۲۲۲۳۴۶۳۱
 • نشانی: پل رومی، کوچه عروس، کوچه پامچال، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری عربی مصر

 • نام سفیر: خالد ابراهیم اماره (حافظ‌منافع)
 • تلفن: ۶-۲۲۴۲۰۰۱۵
 • نمابر: ۲۲۴۱۹۱۰۳
 • نشانی: ولنجک، خیابان ۱۶، شماره ۱۳

آدرس سفارت ایالات متحده مكزيک

 • نام سفیر: اولیسس کانچولا گوتییرس
 • تلفن: ۸-۲۲۰۵۷۵۸۶
 • نمابر: ۲۲۰۵۷۵۸۹
 • نشانی: بلوار آفریقا، خیابان گلفام، شماره ۱۲

آدرس سفارت جمهوری اسلامی موريتانی

 • نام سفیر: الحسن ولد سلیم (کاردار)
 • تلفن: ۱-۷۷۵۲۴۳۵۰
 • نمابر: ۷۷۵۲۹۵۱۵
 • نشانی: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره ۸

آدرس سفارت پادشاهی نروژ

 • نام سفیر: سرکار خانم اودیسه نورهیم
 • تلفن: ۲۲۲۹۱۳۳۳ ۲۲۸۰۲۱۴۳
 • نمابر: ۲۲۲۹۲۷۷۶
 • نشانی: فرمانیه، نبش خیابان پورظهیر، شماره ۵۴

آدرس سفارت جمهوری فدرال نیجریه

 • نام سفیر: الحاجی توکورمانی
 • تلفن: ۸-۲۲۶۳۶۳۱۷
 • نمابر: ۲۲۶۳۶۳۱۵
 • نشانی: الهیه، خیابان چناران، سروستان غربی، شماره ۱۶

آدرس سفارت جمهوری نیکاراگوئه

 • نام سفیر: ماریو آنتونیو بارکرو بالتودانو
 • تلفن: ۸۸۶۸۵۰۷۰
 • نمابر: ۸۸۶۸۵۰۷۳
 • نشانی: سعادت آباد، قره تپه، شماره ۷۹

آدرس سفارت واتیکان

 • نام سفیر: لئو بکاردی
 • تلفن: ۶۶۴۰۳۵۷۴
 • نمابر: ۶۶۴۱۹۴۴۲
 • نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، نبس خیابان رازی، شماره۸۴

آدرس سفارت جمهوری بولیواری ونزوئلا

 • نام سفیر: آمه نوتپ زامبرانو
 • تلفن: ۲۲۲۸۴۴۵۰
 • نمابر: ۲۶۱۲۴۸۸۶
 • نشانی: کامرانیه، خیابان تاجیکی، شماره ۱۷

آدرس سفارت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

 • نام سفیر: نگوین هونگ تاچ
 • تلفن: ۲۲۴۱۱۶۷۰
 • نمابر:  ۲۲۴۱۶۰۴۵
 • نشانی: خیابان پسیان، اکبری، اردیبهشت شرقی، شماره۶

آدرس سفارت پادشاهی هلند

 • نام سفیر: یوهانس دوما
 • تلفن: ۲۲۶۶۰۰۰۰
 • نمابر: ۲۳۶۶۰۱۹۰
 • نشانی: فرمانیه، خیابان سنبل، ارغوان غربی، شماره ۷

آدرس سفارت پادشاهی مغرب

 • نام سفیر:
 • تلفن:
 • نمابر:
 • نشانی: پاسداران، نارنجستان ششم، بلوک ۲۹

آدرس سفارت هند

 • نام سفیر: سری واستاوا
 • تلفن: ۵-۸۸۷۵۵۱۰۳
 • نمابر: ۸۸۷۴۵۵۵۷
 • نشانی: خیابان بهشتی، خیابان میرعماد، خیابان نهم، شماره ۲۲

آدرس سفارت یونان

 • نام سفیر: گیورگیوس آیفانتیس
 • تلفن: ۲۲۰۵۳۷۸۴
 • نمابر: ۲۲۰۵۷۴۳۱
 • نشانی: خیابان افریقا، بلوار اسفندیار، شماره ۴۳

آدرس سفارت جمهوری يمن

 • نام سفیر: عبداله علی السری (کاردار)
 • تلفن: ۲۲۴۱۹۸۸۷
 • نمابر: ۲۲۴۱۹۹۳۴
 • نشانی: ولنجک، خیابان هشتم، شماره ۵

مکاتبه با اساتید | راهنمای مکاتبه و ایمیل زدن به استاد | چگونگی پاسخ به سوالات رایج در مصاحبه PhD

[/one_half_last]

منبع: کجارو

شماره تلفن سفارت

نمونه انگیزه نامه | تحصیل پزشکی در روسیه | پکیج مکاتبات اپلای استرالیا | پکیج مکاتبه کانادا

پیشنهاد مطالعه: پرداخت اپلیکیشن فی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *