راهنمای استادی پلن | study plan

استادی پلن به معنی برنامه درسی می باشد و یکی از عوامل بسیار در فرآیند اخذ ویزای تحصیلی می باشد. به طور دقیق تر هدف از نگارش استادی پلن این است که آفیسرهای اداره مهاجرت می خواهند بدانند که برنامه متقاضی برای تحصیل در رشته و دانشگاه و کشور مقصد چیست و به چه میزانی این برنامه با فکر و برنامه ریزی تصمیم گرفته شده است. علاوه بر این متقاضی در استادی پلن باید آفیسر را مجاب کند که در کشور مقصد فقط فصد دارد تا پایان تحصیل بماند و به صورت موقت در انجا خواهد بود.

سفارش استادی پلن

دانلود نمونه انگیزه نامه تحصیلی فارسی | نحوه نگارش SOP استاندارد | ویرایش cv | تفاوت رزومه و cv

کلیه حقوق و امتیازات این وبسایت متعلق به مجموعه همیاراپلای می‌باشد