اسکالرشیپ های ایران

بورسیه های مطروحه برای دانشجویان ایرانی در داخل و خارج از کشور جهت تحصیل با هدف و پروژه تعیین شده و تحقیقات موثر. تحصیل و اپلای یک هدف موازی برای دانشجویان ایرانی است و بسیاری از افراد موفق میشوند در بهترین سطوح علمی جهان ادامه تحصیل دهند و بورسیه های تحصیلی خوبی را دریافت نمایند.

کلیه حقوق و امتیازات این وبسایت متعلق به مجموعه همیاراپلای می‌باشد