مشاوره ارزیابی رایگان وضعیت پرونده تحصیلی: وارد شوید
محتوای بورسیه ایران

اسکالرشیپ های ایران

بورسیه های مطروحه برای دانشجویان ایرانی در داخل و خارج از کشور جهت تحصیل با هدف و پروژه تعیین شده و تحقیقات موثر. تحصیل و اپلای یک هدف موازی برای دانشجویان ایرانی است و بسیاری از افراد موفق میشوند در بهترین سطوح علمی جهان ادامه تحصیل دهند و بورسیه های تحصیلی خوبی را دریافت نمایند.

بورسیه برای تحصیل در کشورهای خاورمیانه

بورسیه برای تحصیل در کشورهای خاورمیانه

بورسیه برای تحصیل در کشورهای خاورمیانه این بورسیه های بین المللی که شامل کشورهای مصر، ایران، اسرائیل، عمان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی است، به دانشجویان از سراسر جهان فرصتی برای تحصیل در خاورمیانه را می دهد. ...
دوره دکتری تخصصی در ایران

تسهیلات ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی در ایران (طرح شهيد احدی)

شيو ه نامة بهر ه مندی دانش آموختگان برتر دانشگاهي از تسهيلات ادامة تحصيل در دورۀ دکتری تخصصي (طرح شهيد احدی) مقدمه به استنا د تبصرة ماد ة 3 و تبصرة 2 مادة 4 ((آیین نامۀ شناسایایی و پشتیبانی از ...
بورسیه تحصیلی

کمک هزینه حمایت از پایان نامه ارشد زیست فناوري مناطق خاص

طکمک هزینه های تحصیلی برای حمایت از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد زیست فناوري مناطق خاص مقدمه فاند ارشد ستاد توسعه زیست فناوری به منظور کمک به رفع مشکلات زیست محیطی برخی استانهای کشور با کمک زیست فناوری از پایان ...
بورسیه تحصیلی

کمک هزینه فرصتهای مطالعاتی در حوزه زیست فناوری | حمایت فرصت مطالعاتی

کمک هزینه های تحصیلی برای حمایت از ماموریت های خارجی و فرصتهای مطالعاتی در حوزه زیست فناوری مقدمه فرصتهای مطالعاتی در حوزه زیست فناوری ستاد توسعه زیست فناوری به منظور گسترش تجارب علمی محققان، آشنایی با دستاوردهای علمی و فناوری ...
بورسیه ایران

کمک هزینه دوره پسا دکتری ایران در حوزه زیست فناوری | فاند پسا دکتری ایران

کمک هزینه های تحصیلی برای حمایت از دوره های پسا دکتری در حوزه زیست فناوری مقدمه توصیف فاند تحصیلی ستاد توسعه زیست فناوری در راستای گسترش پژوهش در زمینه زیست فناوری و کمک به توسعه زیرساخت های پژوهش در کشور، ...
1 2