مشاوره ارزیابی رایگان وضعیت پرونده تحصیلی: وارد شوید
محتوای شرایط تحصیلی ژاپن
تحصیل وزندگی در ژاپن

تحصیل و زندگی در ژاپن

تحصیل در ژاپن براي ورود به دانشگاههاي ژاپن داشتن دیپلم دبیرستان و گذراندن موفقیت آمیز امتحانـات سراسري ورودي دانشگاهها NCUEE الزامی است. مراکز آموزش عالی در ژاپن به سه دسته دولتی، محلی و خصوصی تقسیم میشوند. دانشگاههای دولتی و محلی ...

ویزای کار در ژاپن – تصمیم دولت ژاپن به اختصاص دادن ویزای کار به کارگران خارجی

ویزای کار در ژاپن مجلس ژاپن قانون جنجالی را تائید کرده که به موجب آن به صدها هزار خارجی امکان ورود به بازار کار این کشور داده می‌شود. ژاپن با کمبود نیروی کار مواجه است و تصویب این قانون برای ...
تحصیل و زندگی در ژاپن

تحصیل و زندگی در ژاپن

زندگی دانشجویی در ژاپن کشور ژاپن سرزمين خورشيد تابان با پهنه ارضي به مساحت حدود 378 هزار كيلومترمربع مي باشد كه در گستره اي به طول 3500 كيلومتر قرار گرفته است. سیستم آموزشی در کشور ژاپن بسیار پیشرفته است و ...