محتوای دانشگاه های اسپانیا
معرفی دانشگاه بارسلونا

معرفی دانشگاه بارسلونا

 دانشگاه بارسلونا بسیاری از علاقمندان تحصیل در اروپا دانشگاه بارسلون را برای ادامه تحصیل انتخاب می کنند . اکثر دانشگاه های کشور اسپانیا دارای شهرت بوده و در این میان دانشگاه های بارسلون و مادرید از دانشگاه های مطرح دنیا شناخته ...