بورسیه های تحصیلی کانادا

مجموعه ای از بورسیه های تحصیلی مخصوص دانشجویان بین المللی که توسط دولت کانادا، دانشگاه های کانادا و دیگر سازمان ها ارائه می شوند را معرفی می کنیم

بورسیه های تحصیلی دولتی کانادا

1- بورسیه Banting Postdoctoral Fellowships

2 -بورسیه Canada Graduate Scholarships – Master’s Program

3 – بورسیه IDRC Research Awards

4 – بورسیه NSERC Postgraduate scholarships

5 – بورسیه Organization of American States (OAS) Academic Scholarship Program

6 – بورسیه Vanier Canada Graduate Scholarships Program

بورسیه های تحصیلی غیر دولتی در کانادا

1 – بورسیه Anne Vallee Ecological Fund

2 – بورسیه Trudeau Scholarships and Fellowships

بورسیه کانادا | بورسیه تحصیلی کانادا | فاند تحصیلی کانادا | فاند کانادا

کلیه حقوق و امتیازات این وبسایت متعلق به مجموعه همیاراپلای می‌باشد