محتوای بورسیه سوئد

بورسیه تحصیلی سوئد | فاند تحصیلی سوئد

شرایط اخذ بورسیه تحصیلی سوئد  بورس دولتی

بورسیه تحصیلی سوئد Visby

بورسیه تحصیلی سوئد دانشگاه های خاص

بورسیه تحصیلی سوئد دانشگاه ها برای دانشجویان بین المللی

بورسیه دانشگاه بوراس برای چشم پوشی از شهریه

بورسیه تحصیل در مدارس سوئد

بورسیه سوئد | بورسیه تحصیلی سوئد | فاند تحصیلی سوئد | ادامه تحصیلی در سوئد

لینک

☑️ پیشنهاد مطالعه: چگونه اپلای کنیم | ایمیل پیگیری بعد از اپلای 

بورسیه دکتری رشته مکانیک

بورسیه دکتری رشته مکانیک در دانشگاه KTH سوئد

بورسیه دکتری رشته مکانیک بورسیه دکتری رشته مکانیک | این بورسیه تحصیلی به صورت فول‌ فاند در مقطع دکتری برای متقاضیان رشته‌های مهندسی مکانیک و حمل و نقل در دانشگاه KTH واقع در کشور سوئد  ارائه شده است. این بورسیه ...
بورسیه دکتری دانشگاه چالمرز

بورسیه دکتری دانشگاه چالمرز سوئد در رشته‌های فیزیک، ریاضی و علوم و مهندسی کامپیوتر

بورسیه دکتری دانشگاه چالمرز سوئد بورسیه دکتری دانشگاه چالمرز سوئد | دانشگاه فناوری چالمرز سوئد دو بورسیه تحصیلی جدید در مقطع دکتری برای متقاضیان رشته‌های فیزیک، ریاضی و علوم و مهندسی کامپیوتر فراهم کرده است. این بورسیه های بصورت فول ...
بورسیه دکتری فیزیک ذرات

بورسیه دکتری فیزیک ذرات در دانشگاه چالمرز سوئد

بورسیه تحصیلی فیزیک ذرات در مقطع دکتری در دانشگاه چالمرز بورسیه دکتری فیزیک ذرات | دپارتمان فیزیک دانشگاه صنعتی چالمرز در سوئد، از متقاضیان تحصیل در دکتری در زمینه پدیدارشناسی ذرات ماده تاریک در بخش فیزیکی ذرات بنیادی دعوت کرده ...
بورسیه دکتری ریاضی سوئد

بورسیه دکتری ریاضی سوئد در دانشگاه چالمرز | فاند تحصیلی ریاضیات آماری در هوش مصنوعی

بورسیه تحصیلی مقطع دکتری رشته ریاضی در دانشگاه چالمرز بورسیه دکتری ریاضی سوئد | این بورسیه تحصیلی به مدت پنج سال در دانشگاه چالمرز در رشته ریاضی و در زمینه ریاضیات آماری در هوش مصنوعی است. متقاضیان باید در زمینه ...
بورسیه دکتری شیمی دانشگاه اوپسالا سوئد

بورسیه دکتری شیمی دانشگاه اوپسالا سوئد

فاند تحصیلی یا بورسیه دکتری شیمی دانشگاه اوپسالا سوئد این بورسیه تحصیلی برای اپلای در مقطع دکتری در دانشگاه اوپسالا سوئد در رشته های شیمی، علوم مواد و یا رشته های مشابه است. متقاضی باید مدرک کارشناسی ارشد در شیمی، ...
1 2 3 4