مشاوره ارزیابی رایگان وضعیت پرونده تحصیلی: وارد شوید
محتوای شرایط تحصیلی قبرس
تحصیل در قبرس

تحصیل در قبرس شمالی

تحصیل در قبرس قبرس جزیره ای در دریای مدیترانه است و به دو قسمت قبرس شمالی که تحت نظارت ترکیه است و قبرس جنوبی(قبرس اروپایی) که تحت نظارت یونان است تقسیم شده است. در سال های اخیر این کشور که ...