0
محتوای دانشگاه های فرانسه
دانشگاه سوربن فرانسه

معرفی دانشگاه سوربن – Sorbonne Universities

دانشگاه سوربن دانشگاه سوربُن  به فرانسوی ( La sorbonne) قدیمی‌ترین دانشگاه فرانسه است. همان دانشگاه پاریس است که به اختصار سوربن نامیده می‌شود. این دانشگاه نام خود را از دانشمند قرن ۱۳ رابرت دسوربن مؤسس کالج سوربن گرفته است. همه ...