0
محتوای بورسیه نیوزیلند
بورسیه لیسانس و ارشد نیوزلند

بورسیه لیسانس و ارشد نیوزلند در دانشگاه ویکاتو

بورسیه تحصیلی بین المللی دانشگاه ویکاتو نیوزلند توضیح مختصر: دانشگاه ویکاتو بورسیه تحصیلی بین المللی عالی را برای دانشجویان بین المللی مستعد از کشورهای واجد شرایط که برای اولین بار در دوره های کارشناسی یا کارشناسی ارشد در دانشگاه وایکاتو ...
بورسیه دکتری دانشگاه آکلند نیوزلند

بورسیه دکتری دانشگاه آکلند نیوزلند

بورسیه دانشگاه آکلند نیوزلند در مقطع دکتری دانشگاه آکلند نیوزلند برای دانشجویان بین المللی برای سال تحصیلی ۲۰۲۰ در مقطع دکتری بورسیه تحصیلی the Agnes Paykel PhD Scholarship را فراهم کرده است. این بورسیه در مقطع دکتری و در کلیه رشته های ...