0
محتوای بورسیه نروژ
بورسیه دکتری نروژ علوم

بورسیه دکتری نروژ علوم و مهندسی کامپیوتر در دانشگاه اسلو نروژ 

بورسیه دکتری نروژ علوم و مهندسی کامپیوتر این بورسیه تحصیلی به صورت فول‌فاند در مقطع دکتری برای متقاضیان رشته‌های علوم و مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و رشته‌های نزدیک به آنها در دانشگاه اسلو واقع در کشور نروژ می باشد. این ...
بورسیه تحصیلی دانشگاه اسلو نروژ

بورسیه تحصیلی دانشگاه اسلو نروژ (University of Oslo)

بورس تحصیلی بین المللی  بورس تحصیلی دانشگاه اسلو نروژ (University of Oslo)  موضوع موجود: این بورس شامل موضوعات رباتیک، علوم کامپیوتر، ریاضیات و یا دیگر زمینه هایی که مرتبط هستند می باشد. :The following criteria apply to admission to the ...