0
محتوای بورسیه روسیه
بورسیه دکتری و ارشد در روسیه

بورسیه دکتری و ارشد در روسیه

وزارت تحصلات عالی روسیه بیش از بیش از 300 بورسه تحصیلی تحت عنوان Open Doors Russian Scholarship برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فراهم کرده است. این بورسیه دانشگاه های منتخب برای open doors را پوشش می دهد. زبان تحصیلی ...